Oikeustiede:luottamusmies

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

luottamusmies

luottamusmies
Definition työmarkkinajärjestöjen välisten työehtosopimusten perusteella valittu työntekijöiden edustaja työpaikalla
Explanation Luottamusmiehellä tarkoitetaan yleensä järjestöjen välisissä sopimuksissa, ellei sopimuksen tekstistä muuta ilmene, ammattiosaston valitsemaa pääluottamusmiestä ja työosaston valitsemaa luottamusmiestä, joiden pääasiallisena tehtävänä on toimia ammattiosaston edustajana työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa sekä edustaa ammattiosastoa niissä asioissa, jotka liittyvät työlainsäädäntöön sekä ylipäätään työnantajan ja työntekijän välisiin suhteisiin ja yrityksen kehittymiseen. Perinteinen luottamusmiesten tehtävä on huolehtia siitä, ettei yksittäisten työntekijöiden oikeuksia loukata ja että heidän intressinsä toteutuvat mahdollisimman laajasti.

Ammattiosastolla tarkoitetaan työehtosopimukseen osallisen ammattiliiton rekisteröityä alayhdistystä. Ammattiosastolla ei ole kuitenkaan velvollisuutta valita luottamusmiestä. Mikäli toimintayksikköä varten on valittu vain yksi luottamusmies, hän on sopimuksen tarkoittama pääluottamusmies. Järjestäytymättömät työntekijät eivät voi olla mukana valitsemassa luottamusmiestä. Valituista luottamusmiehistä on ilmoitettava kirjallisesti työnantajalle. Vasta ilmoittamisen jälkeen luottamusmies saavuttaa luottamusmiehen aseman. Luottamusmiessopimuksissa voidaan myös määrätä, että työnantajan tulee hyväksyä luottamusmiehen valinta. Työnantaja ei voi kuitenkaan kieltäytyä hyväksymästä muodollisesti oikein valittua luottamusmiestä.

Luottamusmiehellä on erityinen irtisanomissuoja.
Additional Information
Kirjoittaja: Seppo Koskinen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.10.2019: Oikeustiede:luottamusmies. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luottamusmies.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →