Oikeustiede:työrauhavelvollisuus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

työrauhavelvollisuus

työrauhavelvollisuus
Definition työehtosopimuslain nojalla noudatettavaan työehtosopimukseen liittyvä velvoite olla ryhtymättä työehtosopimuksen voimassa ollessa kyseiseen sopimukseen kohdistuviin työtaistelutoimenpiteisiin
Explanation Työehtosopimuslain mukaan työehtosopimukseen sidotut yhdistykset ja työnantajat eivät saa ryhtyä työehtosopimuksen voimassa ollessa sellaisiin työtaistelutoimenpiteisiin, jotka kohdistuvat kyseiseen työehtosopimukseen. Työtaistelutoimi kohdistuu työehtosopimukseen, jos sillä pyritään muuttamaan tai kumoamaan sen määräys tai pakotetaan vastapuoli tosiasiallisesti noudattamaan muunlaista ehtoa.

Työrauhavelvollisuus jaetaan passiiviseen ja aktiiviseen työrauhavelvollisuuteen. Passiivisella työrauhavelvollisuudella (itsehillintävaatimuksella) tarkoitetaan velvollisuutta pidättäytyä työtaistelutoimista. Tämä velvollisuus koskee työehtosopimuksen solmineita työnantajien ja työntekijöiden yhdistyksiä sekä työehtosopimukseen sidottuja työnantajia. Yksittäisiä työntekijöitä tämä velvoite ei koske. Aktiivinen työrauhavelvollisuus (valvontavelvollisuus) puolestaan velvoittaa työehtosopimukseen sidottuja työnantaja- ja työntekijäpuolen yhdistyksiä valvomaan, etteivät niiden alapuolella olevat yhdistykset, työnantajat tai työntekijät ryhdy työtaistelutoimiin työehtosopimuksen voimassa ollessa. Yksittäisillä työntekijöillä ei siis ole työrauhavelvoitteita, mutta työntekijöiden yhdistys (liitto tai paikallinen ammattiosasto) voi kuitenkin joutua vastuuseen heidän käyttäytymisestään.

Sopimuksettomassa tilassa (työehtosopimus ei ole voimassa) ei ole työrauhavelvollisuutta, vaan tällöin voidaan ryhtyä lakkoon tai muihin työtaistelutoimiin uuden työehtosopimuksen aikaansaamisen vauhdittamiseksi. Työrauhavelvoitetta ei ole myöskään silloin, kun työehtosopimus tulee noudatettavaksi yleissitovuuden perusteella.

Myös virkaehtosopimuksiin liittyy työrauhajärjestelmä. Katso valtion virkamiehiä koskevasta työrauhavelvoitteesta hakusanojen pysyvä työrauhavelvoite ja suojelutyö kohdalta.
Additional Information
Kirjoittaja: Jaana Paanetoja

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 30.10.2020: Oikeustiede:työrauhavelvollisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:työrauhavelvollisuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →