Oikeustiede:työtaistelutoimenpide

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

työtaistelutoimenpide

työtaistelutoimenpide
Definition työntekijä- tai työnantajapuolen toimenpide, jolla pyritään vastapuolen tai jonkun muun tahon painostamiseen
Explanation Työtaistelutoimenpidettä ei määritellä laissa, mutta sille on kehittynyt vakiintunut tunnusmerkistö. Tunnusmerkkejä ovat joukkoluonne, painostustarkoitus ja tehokkuus. Joukkoluonnekriteeri täyttyy, jos kysymys on työntekijöiden ”yksissä tuumin” toteuttamasta eli yhteiseen päätökseen perustuvasta toimenpiteestä. Päätöksen taustalla on oltava useamman kuin yhden työntekijän tai työntekijöiden yhdistyksen (liiton tai ammattiosaston) päätös. Työnantajan toimen joukkoluonteisuus ratkaistaan sen mukaan, kohdistuuko se yksittäiseen työntekijään vai työntekijöiden joukkoon.

Työtaistelutoimenpiteessä on yleensä kysymys siitä, että ei käyttäydytä työsuhteessa edellytetyllä tavalla tai käyttäydytään työsuhteen edellytysten vastaisesti. Työntekijöillä tämä voi tarkoittaa työntekovelvoitteen laiminlyöntiä kokonaan tai osittain tai työn tekemisen hidastelua (jarrutus). Työnantajapuolella kysymys on yleensä siitä, että työntekijöiden työn teko estetään ja palkanmaksu keskeytetään (työsulku).

Työtaistelutoimella on oltava aina jokin kohde, jota painostetaan (painostustarkoitus) tavoitteena muuttaa kohteen käyttäytymistä. Työntekijäpuolen painostus kohdistuu yleensä työnantajaan tai työnantajayhdistykseen.

Työtaistelutoimelta edellytetään myös tehokkuutta. Kysymys on oltava jonkinlaisesta toimenpiteestä, joten pelkät uhkailut ja vihjailut eivät yleensä täytä vaatimusta. Vakavasti otettavat uhkaukset täyttävät kuitenkin tehokkuuskriteerin.

Työehtosopimuslain nojalla velvoittavan työehtosopimuksen noudattamiseen liittyy työrauhavelvollisuus. Jos työehtosopimus tulee noudatettavaksi yleissitovuuden perusteella, ei työrauhavelvoitetta ole. Työrauhavelvoite tarkoittaa, että työehtosopimukseen sidotut yhdistykset ja työnantajat eivät saa ryhtyä työehtosopimuksen voimassa ollessa sellaisiin työtaistelutoimenpiteisiin, jotka kohdistuvat kyseiseen työehtosopimukseen. Työtaistelutoimi kohdistuu työehtosopimukseen, jos sillä pyritään muuttamaan tai kumoamaan sen määräys tai pakotetaan vastapuoli tosiasiallisesti noudattamaan muunlaista ehtoa (esimerkiksi lakko, jolla painostetaan työnantaja maksamaan korkeampaa palkkaa kuin mitä työehtosopimuksessa on sovittu). Työtaistelutoimenpidettä pidetään sallittuna, jos se kohdistuu täysin voimassa olevan työehtosopimuksen ulkopuoliseen tahoon. Poliittisella työtaistelutoimenpiteellä pyritään vaikuttamaan johonkin poliittiseen tahoon kuten eduskuntaan tai kunnanhallitukseen. Myötätuntotyötaistelutoimenpiteellä tuetaan toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpidettä.
Additional Information
Kirjoittaja: Jaana Paanetoja

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.10.2020: Oikeustiede:työtaistelutoimenpide. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:työtaistelutoimenpide.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →