Oikeustiede:tontti

Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

tontti

tontti
Määritelmä Kiinteistönmuodostamislain 2 §:ssä määritetään tontiksi sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettu kiinteistö, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Pietilän määrittelyn mukaan kysymys on tällöin rekisteritontista, jollaisia voidaan muodostaa vain asemakaavassa määrättyyn rakennuskortteliin sitovan tonttijaon alueella. Kaavatontti puolestaan on asemakaavan ja sitovan tonttijaon mukainen tontti, jota ei vielä ole muodostettu kiinteistörekisteriin merkityksi rekisteritontiksi eli KML 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetuksi tontiksi. Kiinteistönmuodostamis- ja kiinteistörekisterilaeissa olevien täsmällisten säännösten tarkoittama tontti on eri asia kuin arkikielessä käytetty tontin käsite, joka liittyy niin rakennuspaikkaan maaseudulla kuin korttelissa olevaan rakennuspaikkaan myös sitovan tonttijaon alueen ulkopuolella. Kiinteistönmuodostamislain uusjakoa koskevassa sääntelyssä käytetään kuitenkin nykyisin jakolaissa (604/1951) olleen tontin asemesta talouskeskuksen ja rakennuspaikan käsitteitä.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Markku Markkula

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HolloE2006, s. 92-95, HyvönenV1998, s. 124-131, LeväinenK1995, PietiläJ1969, s. 1-5

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.06.2018: Oikeustiede:tontti. (Tarkka osoite: http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tontti.)