Oikeustiede:asemakaava

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

asemakaava

asemakaava
Definition kunnassa alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laadittava oikeusvaikutteinen suunnitteluväline, joka esitetään karttana ja siihen kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset
Explanation Asemakaava on kaavahierarkian yksityiskohtaisin osa ja yhdyskuntasuunnittelun keskeinen väline. Sillä osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten sekä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista suhteellisen yksityiskohtaisesti ja paikallisten olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Asemakaava laaditaan koskemaan tiettyä rajattua aluetta. Kunnan on laadittava ja pidettävä asemakaava ajan tasalla sitä mukaan kuin kunnan kehitys ja maankäytön ohjaustarve tätä edellyttävät. Kunnalla on kuitenkin kaavoitusmonopolin johdosta varsin laaja toimivalta määrätä asemakaavan laatimisesta ja sen sisällöstä.

Asemakaavan sisältövaatimukset ohjaavat kaavan laatimista ja niillä on myös keskeinen merkitys arvioitaessa asemakaavan lainmukaisuutta, esimerkiksi muutoksenhaun yhteydessä. Asemakaavaa laadittaessa on kaavahierarkia eli maakuntakaavan ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräykset otettava huomioon. MRL:n 54 §:ssä on säädetty myös muista sisältövaatimuksista, joita ovat esimerkiksi rakennetun- ja luontoympäristön vaaliminen, riittävien virkistysalueiden saatavuus, kielto asettaa maanomistajalle sellaista kohtuutonta rajoitusta, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää.

Asemakaavan oikeusvaikutuksista säädetään MRL:n 58 §:ssä. Keskeisin oikeusvaikutus on rakentamisrajoitus. Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa ja muidenkin ympäristöä muuttavien toimenpiteiden kohdalla asemakaava on otettava huomioon. Näin asemakaava kytkeytyy tärkeäksi osaksi rakennusluvan myöntämisen edellytyksiä.

Toinen tärkeä oikeusvaikutus liittyy kaavoituksen yleiseen päämäärään, alueen erilaisten intressien yhteensovittamiseen. Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muulle alueiden käytölle tai ovat haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista varten asetettujen asemakaavamääräysten vastaisia. Asemakaavassa voidaan myös kieltää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan uuden rakennuksen rakentaminen alueelle, mikäli se on kaavan toteuttamisen ajoittamiseksi tarpeen.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilari Hovila

Related Concepts

Sources

Ekroos&Majamaa2005, s. 249-326, Hallberg&al2006, s. 233-303, Jääskeläinen&Syrjänen2015, s. 359-462

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 31.10.2020: Oikeustiede:asemakaava. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asemakaava.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →