Oikeustiede:staattinen suoja

Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

staattinen suoja

staattinen suoja
Määritelmä varallisuusoikeuden haltijan suoja oikeudenloukkauksia vastaan
Selite Staattista suojaa annetaan oikeudenloukkauksia vastaan niin oikeustoimen osapuolten välisessä suhteessa (eli inter partes) kuin suhteessa kolmanteen (eli ultra partes). Oikeudenloukkaukseen syyllistyvän osapuolen edellytetään olevan käskyn tai kiellon sisältävän sanktioidun käyttäytymisnormin alainen. Suojaa saavalla taholla on taas yleensä aloitevalta eli valta käynnistää viranomaismenettely, joka johtaa sanktion määräämiseen käyttäytymisnormin rikkomisen perusteella. Tyypillisiä staattisen suojan ilmenemismuotoja ovat hallinnan palauttaminen ja muu loukatun oikeustilan ennallistaminen, kielto jatkaa oikeudenloukkauksen käsittävää toimintaa, vahingonkorvaus ja rangaistus.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Jarmo Tuomisto

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Saarnilehto&al2012, TeporaJ2008

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.04.2018: Oikeustiede:staattinen suoja. (Tarkka osoite: http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:staattinen suoja.)SLYpalkki.jpg