Oikeustiede:hallinta

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

hallinta

hallinta
Määritelmä tosiasiallinen valtasuhde esineeseen
Selite Hallinta on subjektiivisen esineoikeuden havaittava puoli. Se ilmenee eri tavoin riippuen hallinnan kohteena olevasta esineestä ja siitä, mikä on hallinnan peruste. Esine voi olla omistajanhallinnassa samaan aikaan kuin toinen hallitsee sitä rajoitetun esineoikeuden perusteella. Hallinnalle oikeustosiasiana annetaan esineoikeuden lisäksi merkitystä rikosoikeudessa ja tietyissä prosessioikeudellisissa yhteyksissä.

Hallinta ilmentää useimmiten haltijan oikeutta esineeseen. Siksi hallintaa sinänsä suojataan eri tavoin. Esineen hallintaa ei saa toiselta riistää, jos laki ei anna siihen oikeutusta. Yleisen prosessioikeudellisen säännön mukaan se, jolla on esine hallinnassaan, katsotaan esineen oikeaksi haltijaksi, kunnes vastakohta näytetään tai ainakin saatetaan todennäköiseksi.

Hallinnalla oikeustosiasiana on merkitystä useissa vaihdantaan liittyvissä tilanteissa. Hallinta on kirjaamiseen rinnastettava julkisuutta luova tunnusmerkki, joka luo sivulliselle olettaman oikeudesta esineeseen. Tämä koskee erityisesti arvopapereita ja irtaimia esineitä. Niiden hallintaan samoin kuin hallinnan siirtoon (traditioon) on kytketty oikeusvaikutuksia useissa kollisioissa. Tämä koskee esimerkiksi dynaamisen suojan saantia saantosuoja- ja kaksoisluovutustilanteissa. Staattisessa vaiheessa hallinnalla on merkitystä muun muassa esineen tuottoa ja kustannusten korvaamista koskevissa kysymyksissä.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Leena Kartio

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

KartioL2001, s. 142-182, Kaisto&Tepora2012

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.02.2019: Oikeustiede:hallinta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallinta.)