Oikeustiede:rikostunnusmerkistö

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

rikostunnusmerkistö

rikostunnusmerkistö
Määritelmä Rikostunnusmerkistöllä tarkoitetaan niiden ainesosien kokonaisuutta, jotka kuuluvat jokaiseen rikokseen. Rikos on tunnusmerkistön mukaisesti oikeudenvastainen, syyllisyyttä osoittava inhimillinen teko. Näitä kysymyksiä tarkastellaan systemaattisesti rikoksen rakenteen alaisuudessa. Rikoksen rakenteessa tai yleisessä tunnusmerkistössä voidaan erottaa toisistaan (erityisen) rikostunnusmerkistön mukaisuus, oikeudenvastaisuus ja syyllisyys. Erityisillä rikostunnusmerkistöillä tarkoitetaan rikoslajeja.
Selite Rikoksen rakenteessa tehdään nykyään kahtiajako rikoksen objektiiviseen ja subjektiiviseen tunnusmerkistöön. Rikoksen objektiiviseen tunnusmerkistöön kuuluvat teko, syy-yhteys, erityiset tunnusmerkistötekijät, tahallisuus ja tuottamus sekä oikeuttamisperusteet. Subjektiiviseen tunnusmerkistöön kuuluu kysymys siitä, voitiinko tekijää moittia eli voitiinko häneltä edellyttää kohtuudella toisenlaista suhtautumista tekotilanteessa.

Erottelu ei ole sama kuin perinteinen jako rikoksen objektiiviseen ja subjektiiviseen puoleen. Vanha erottelu rikoksen objektiiviseen ja subjektiiviseen puoleen perustui ajatukselle, jonka mukaan rikoksen objektiivisen puolen muodostaisi rikos ulkoisena ja havainnoitavissa olevana tekona. Subjektiivisena pidettiin rikoksentekijään ja hänen harkintaansa liittyvää sisäistä puolta, kuten syyntakeisuutta, tahallisuutta ja tuottamusta sekä anteeksiantoperusteita.

Nykyisin tavallisempi jaottelu rikoksen objektiiviseen ja subjektiiviseen tunnusmerkistöön perustuu erilaiseen arvosteluperustaan. Objektiivinen tunnusmerkistön mukaisuus perustuu teon vahingollisuuteen ja siihen kuuluu paitsi rikostunnusmerkistön mukaisuus myös esimerkiksi tahallisuus. Subjektiivinen tunnusmerkistön mukaisuus perustuu teon moitittavuuteen.

Käytännössä subjektiivisten elementtien sijoittamisella joko rikoksen "objektiiviseen tunnusmerkistöön" tai perinteiseen tapaan "subjektiiviseen puoleen" ei ole merkitystä.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Ari-Matti Nuutila

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Anttila&Heinonen1977, FrändeD2001, FrändeD2012, HE44/2002vp, LahtiR2013, Lappi-Seppälä&al2013, MelanderS2013, NuutilaA-M1997b, s. 177-195, NuutilaA-M1997, s. 79-87, NuutilaA-M1998g, Tapani&Tolvanen2014, s. 147-150

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.03.2019: Oikeustiede:rikostunnusmerkistö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rikostunnusmerkistö.)