Oikeustiede:oikeudenvastaisuus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

oikeudenvastaisuus

oikeudenvastaisuus
Määritelmä Oikeudenvastaisuus koskee sitä, oliko lähtökohtaisesti rangaistava teko rangaistava myös niissä olosuhteissa, joissa se tehtiin. Jos tekoon soveltuu oikeuttamisperuste, tekijä on rangaistus- ja vahingonkorvausvastuusta vapaa.
Selite Erityisesti saksalaisessa rikosoikeudessa oikeudenvastaisuudelle annetaan varsin laajalle ulottuva merkitys. Lähes samaa tarkoittaen puhutaan usein rikosoikeudellisesta "vääryydestä". Oikeudenvastaisuus edellyttää tämän ajatuksen mukaan toiminnan laadullista arvostelua. Rangaistavan teon olisi sisällöllisesti osoitettava sosiaalisesti vahingollista puuttumista suojattuihin oikeushyviin. Tällaisia eivät ole niin sanotut sosiaaliadekvaatit teot, jotka ovat tunnusmerkistön täyttäviä mutta sosiaalisesti hyväksyttyjä tai hyväksyttäviä. Puhutaan myös sallitusta riskistä aineellisen oikeudenvastaisuuden osana.

Pohjoismaissa on tyydytty muodolliseen oikeudenvastaisuus -käsitteeseen. Usein meilläkin sanotaan, että rikoksen on aina oltava oikeudenvastainen teko, mutta sillä tarkoitetaan ainoastaan sellaista oikeudenvastaisuutta, joka kytkeytyy suoraan lain yksittäisiin rikostunnusmerkistöihin. Oikeudenvastaisuus ei siten ole varsinainen tunnusmerkistötekijä. Jos tekijän teko täyttää laissa säädetyn tunnusmerkistön, on teko samalla säännönmukaisesti oikeudenvastainen.

Oikeudenvastaisuus koskee meillä oikeuttamisperusteita eli sitä, oliko lähtökohtaisesti kielletty teko kielletty myös niissä olosuhteissa, joissa se tehtiin. Oikeudenvastaisuuden sulkee pois oikeuttamisperuste, jollainen on esimerkiksi hätävarjelu, pakkotila, voimakeinojen käyttö, itseapu, jokamiehen kiinniotto-oikeus ja loukatun suostumus. Jos esimerkiksi pahoinpitelyyn on syyllistytty hätävarjelutilanteessa tai käytettäessä jokamiehen kiinniotto-oikeutta, teko on tietyissä rajoissa poikkeuksellisesti sallittu.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Ari-Matti Nuutila

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

FrändeD2001, FrändeD2012, HE44/2002vp, JareborgN1994, Lappi-Seppälä&al2013, s. 167-170, NuutilaA-M1997, s. 280-322, NuutilaA-M1998i, Tapani&Tolvanen2014, s. 309-361

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.03.2019: Oikeustiede:oikeudenvastaisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeudenvastaisuus.)