Oikeustiede:hallintomenettely

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

hallintomenettely

hallintomenettely
Määritelmä hallintoasian käsittely viranomaisessa
Selite Julkishallinnossa hallintoasiat käsitellään noudattamalla hallintomenettelyn sääntöjä. Myös tuomioistuimissa hallintoasiat käsitellään yleensä hallintomenettelyssä. Menettely alkaa asianosaisen tai viranomaisen aloitteesta asian vireillepanolla. Sen jälkeen seuraa asia valmistelu, esittely ja päätöksen tekeminen. Päätös annetaan tiedoksi asianosaiselle, ja sen jälkeen päätös pannaan täytäntöön. Täytäntöönpanossa voidaan tarvittaessa käyttää tehosteita, kuten uhkasakkoa. Menettelysääntelyistä keskeisiä ovat neuvonta, esteellisyys, vaikutusmahdollisuuksien varaaminen, asianosaisen kuuleminen, asian selvittäminen, päätöksen sisältövaatimukset, perusteleminen ja tiedoksianto sekä oikaisuvaatimus ja asiavirheen ja kirjoitusvirheen korjaaminen. Käytetyt lähteet: hallintolaki (434/2003)
Lisätiedot
Kirjoittaja: Heikki Kulla

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

MäenpääO2011, s. 34-35, Niemivuo&al2010, s. 90-93, KullaH2012, s. 71-75

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Oikeustiede:hallintomenettely. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintomenettely.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg