Oikeustiede:hallintopäätös

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

hallintopäätös

hallintopäätös
Määritelmä viranomaisen hallintoasiassa tekemä ratkaisu
Selite Hallintopäätöksen tehdessään viranomainen soveltaa lainsäädäntöä yksittäistapaukseen. Kyse on yleensä yksipuolisesta julkisen vallan käytöstä, joka kohdistuu hallinnon ulko-puolisen henkilön oikeuksiin, velvollisuuksiin tai etuihin. Hallintopäätös on systemaattisesti keskeinen käsite hallinto-oikeudessa. Viranomainen päättää hallintoasian käsittelyn tekemällä hallintopäätöksen. Muutoksenhaussa kohteena on hallintopäätös, ja muut viranomaisen toimet ovat yleensä valituskelvottomia. Myös hallintolainkäytössä tehtyjä päätöksiä kutsutaan eräissä yhteyksissä hallintopäätöksiksi.

Hallintopäätöksen tyyppejä ovat muun muassa edunsuovat, oikeuksia perustavat ja velvoittavat päätökset. Lisäksi voidaan mainita hallinnonulkoiset ja hallinnonsisäiset päätökset, yksilölliset ja normipäätökset, aineelliset ja menettelylliset päätökset sekä lopulliset ja välipäätökset ja pääasiaratkaisut ja tutkimatta jättämispäätökset.

Käytetyt lähteet: hallintolaki (434/2003) 43 - 45 §
Lisätiedot
Kirjoittaja: Heikki Kulla

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

MäenpääO2011, s. 257-274, Niemivuo&al2010, s. 323-334, KullaH2012, s. 263-276, Laakso&al2006, s. 223-234

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:hallintopäätös. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintopäätös.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg