Oikeustiede:nautintasuoja

Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

nautintasuoja

nautintasuoja
Määritelmä määräajan keskeytymättä jatkuneen hallinnan perusteella myönnettävä suoja, joka poistaa haltijan saantoa rasittavan pätemättömyyden ja tehottomuuden vaikutukset
Selite Kiinteistön haltijan mahdollisuudesta saada nautintasuojaa säädetään maakaaren 13 luvun 10 §:ssä. Vaadittava hallinta-aika on kymmenen vuotta laskettuna mainitusta lainkohdasta tarkemmin ilmenevällä tavalla. Kiinteistön hallinnalla tarkoitetaan edellä mainituissa tilanteissa omistajanhallintaa eli kiinteistön hallitsemista omistajan tapaan. Omistajanhallinta voi siirtyä, vaikka kiinteistön välitön haltija pysyisi samana. Nautintasuojaa ei ole mahdollista saada, jos virheen katsotaan olevan niin karkea, että kysymys ei ole ylipäänsä kiinteistön saannoksi luokiteltavasta oikeustosiseikastosta. Nautintasuoja ei koske irtainta omaisuutta.
Nautintasuojaa koskeva sääntely menetti suuren osan merkityksestään, kun vuoden 1995 maakaareen otettiin säännökset luovutuksensaajan saantosuojasta. Maakaaren voimaantulon yhteydessä poistui mahdollisuus omistusoikeuden saamiseen vuoden 1734 maakaaressa säädetyn ylimuistoisen nautinnan nojalla. Ylimuistoinen nautinta tuli kysymykseen tapauksissa, joissa ei voitu osoittaa ylipäänsä sitä, miten omistus oli alkuaan saatu. Ennen nykyisen maakaaren voimaantuloa syntynyt oikeus vedota ylimuistoiseen nautintaan on kuitenkin edelleen voimassa.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Jarmo Tuomisto

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Jokela&al2010, Saarnilehto&al2012, TeporaJ2008

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.06.2018: Oikeustiede:nautintasuoja. (Tarkka osoite: http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:nautintasuoja.)SLYpalkki.jpg