Oikeustiede:kunnallishallinnon muutoksenhakujärjestelmä

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kunnallishallinnon muutoksenhakujärjestelmä

kunnallishallinnon muutoksenhakujärjestelmä
Definition kuntien toimenpiteisiin liittyvät jälkikäteiset oikeussuojakeinot
Explanation Kunnan toimenpiteiden jälkikäteisinä oikeussuojakeinoina ovat käytettävissä tilannekohtaisesti periaatteessa lähes kaikki oikeusjärjestyksen tuntemat oikeussuojakeinot. Kunnan päätöksiin haetaan muutosta pääsäännön mukaan kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen edellytyksenä on ensin oikaisuvaatimuksen tekeminen toimielimelle muiden kuin kunnanvaltuuston tekemistä päätöksistä, joista voidaan valittaa suoraan hallinto-oikeuteen. Yleistä on kuitenkin, että erityislaissa säädetään kunnan viranomaisen päätöksestä haettavan muutosta hallintovalituksella. Kunnallisvalitus poikkeaa hallintovalituksesta valvonnalliseen luonteeseensa kuuluvien erityispiirteidensä vuoksi. Jos varsinainen muutoksenhakuaika on kulunut, voidaan lainvoimaiseen päätökseen hakea muutosta ylimääräisin muutoksenhakukeinoin, joita ovat purkuhakemus, prosessuaalinen kantelu tai menetetyn määräajan palauttamisen hakeminen.

Valituksen tekeminen edellyttää pääsäännön mukaan lopullista ja sitovaa hallintopäätöstä. Jos kunta ei voi tehdä asiassa lopullista päätöstä, mutta kyse on kuitenkin julkisoikeudellisesta asiasta, se voidaan saattaa hallinto-oikeuden tutkittavaksi hallintoriita-asiana hakemuksella. Perustevalitusta voidaan käyttää, jos julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti. Julkisten hankintojen kohdalle oikeussuojakeinoina ovat valitus markkinaoikeuteen sekä mahdollinen hankintaoikaisu. Hankintaoikaisu muistuttaa oikaisukeinona hallintolain asia- ja kirjoitusvirheen korjaamismahdollisuuksia. Virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa koskevia asioita voidaan joutua käsittelemään työtuomioistuimessa. Hallintokantelua voidaan pitää myös eräänlaisena oikeussuojakeinona.

Jos kunta toimii asiassa yksityisoikeudellisen oikeussubjektin kaltaisessa tilanteessa, toiminnan oikeellisuutta käsitellään kanteella alioikeudessa riita-asiana. Tällaisia ovat vahingonkorvaus- ja työoikeudelliset asiat muiden yksityisoikeudellisten sopimusasioiden ohella. Virkarikosasiat käsitellään syytteen perusteella rikosprosessissa.
Additional Information
Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Oikeustiede:kunnallishallinnon muutoksenhakujärjestelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnallishallinnon muutoksenhakujärjestelmä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →