Oikeustiede:kunnan jäsenen valitusoikeus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kunnan jäsenen valitusoikeus

kunnan jäsenen valitusoikeus
Määritelmä kaikkien kuntalaisten käytettävissä oleva mahdollisuus saattaa kunnassa päätetyn asian laillisuus hallinto-oikeuden tutkittavaksi
Selite Kaikki kunnan jäsenet voivat tehdä kunnallisvalituksen, jolla he saattavat kunnassa päätetyn asian laillisuuden hallinto-oikeuden tutkittavaksi. Kunnallisvalituksen tekemisen edellytyksenä on valtuuston päätöstä lukuun ottamatta ensin oikaisuvaatimuksen tekeminen toimielimelle. Kunnan jäsenyys määräytyy kuntalain 4 §:n mukaan, eli se on käsitteenä laajempi kuin kunnan asukas. Kunnan jäseniä ovat lain mukaan ensinnäkin ne henkilöt, joiden kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on eli kunnan asukkaat. Heidän lisäkseen kunnan jäseninä pidetään yhteisöjä, laitoksia ja säätiöitä, joiden kotipaikka on kunnassa. Myös ne, jotka omistavat tai hallitsevat kiinteää omaisuutta kunnassa, voivat tehdä valituksen. Kunnan jäsenyyttä määrittää se, kenellä on esimerkiksi verovelvollisuuden perusteella kiinnostusta valvoa kunnan toiminnan laillisuutta. Kunnallisvalitusta on kutsuttu eräänlaiseksi kansalaisvalitukseksi (actio popularis). Oikaisuvaatimus- ja valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle päätös annetaan tiedoksi erikseen, kun taas kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Lähteet: kuntalaki (365/1995) 4 §, 92 §, 95 §
Lisätiedot
Kirjoittaja: Kirsi Kuusikko

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Harjula&Prättälä2012, s. 762-771, MäkinenE2010

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.03.2019: Oikeustiede:kunnan jäsenen valitusoikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnan jäsenen valitusoikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →