Oikeustiede:kotipaikkaperiaate

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

kotipaikkaperiaate

kotipaikkaperiaate
Definition kansainvälisyksityisoikeudellinen liittymäperiaate, jonka perusteella toimivalta- tai lainvalintakysymys ratkeaa yksilön kotipaikan perusteella
Explanation Kotipaikkaperiaatteella voidaan viitata joko Pohjoismaissa perinteisesti käytettyyn liittymäperiaatteeseen tai vaihtoehtoisesti sillä viitataan angloamerikkalaiseen "domicile"-periaatteeseen. Nämä ovat kaksi eri käsitettä.

Pohjoismainen kotipaikkaperiaate palautuu saksalaisen oikeustieteilijän Friedrich Carl von Savignyn kehittämään määritelmän. Sen mukaan henkilöllä on kotipaikka valtiossa, jonka hän on valinnut vakituiseksi asuinpaikakseen tarkoituksenaan asua siellä pysyvästi tai ainakin tarkoittamatta oleskeluaan pelkästään määräaikaiseksi. Määritelmä sisältää sekä objektiivisen elementin (asumaan asettumisen) että subjektiivisen elementin (aikomuksen asua maassa pysyväisluonteisesti, animus manendi).

Kotipaikkaperiaate eroaa asuinpaikkaperiaatteesta siinä, että henkilön kotipaikka ei muutu yhtä helposti kuin asuinpaikka. Yksilön kotipaikkaa määriteltäessä subjektiivisille elementeille eli henkilön omalle näkemykselle annetaan korostettu merkitys. Sitä vastoin asuinpaikkaa määriteltäessä olennaisempia ovat objektiiviset seikat eli yksilön tosiasialliset kiinnekohdat johonkin tiettyyn valtioon.

Common law:n omaksuma kotipaikkaperiaate "domicile" on puolestaan täysin omaleimainen ja vaikeasti määriteltävä käsite. Sillä viitataan pysyvään asumiseen. Sen voi ajatella vastaavalla tavalla stabiiliksi kuin kansalaisuusperiaatteenkin. Kuten kansalaisuusperiaate myös common law:n kotipaikkaperiaate toimii henkilöstatuuttina. Perusideana on ollut, että kaikki yksilön oikeussuhteet ratkaistaan tämän kotipaikan lain mukaan. Periaatteen merkitys on vähentynyt, koska sitä on pidetty monien kansainvälisyksityisoikeudellisten kysymysten alalla samalla tavoin kankeana kuin kansalaisuusperiaatetta. Asuinpaikkaperiaate, habitual residence, kehitettiin Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa ja sen yksi keskeinen tarkoitus oli olla liittymäperiaate, jonka sekä siviilioikeudellisissa valtioissa omaksutun kansalaisuusperiaatteen että common law-valtioissa omaksutun kotipaikkaperiaatteen kannattajat hyväksyisivät.
Additional Information
Kirjoittaja: Katja Karjalainen

Related Concepts

Sources

Fawcett&al2008, s. 154-196, HelinM2013, s. 52-56, ÖrtenhedK2006, s. 44-110

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.8.2020: Oikeustiede:kotipaikkaperiaate. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kotipaikkaperiaate.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →