Oikeustiede:Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi

Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi
Definition Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi ("Konferenssi"), on kansainvälinen järjestö, jonka tarkoituksena on työskennellä kansainvälisen yksityisoikeuden asteittaiseksi yhtenäistämiseksi
Explanation Konferenssin jäseniä ovat tällä hetkellä (huhtikuu 2016) 80 valtiota, muun muassa kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot, Amerikan Yhdysvallat, Australia, Kanada, Kiina ja Venäjä, sekä Euroopan unioni. Konferenssin toiminnasta vastaa Alankomaiden valtion komitea, joka on asetettu 20. päivänä helmikuuta 1897 annetulla kuninkaallisella määräyksellä kansainvälisen yksityisoikeuden kodifioinnin edistämistä varten. Komitea suorittaa sanotun tehtävänsä pysyvän toimistonsa välityksellä, jonka työskentelyä se johtaa. Jäsenten kokoon kutsumista varten komitea kääntyy Alankomaiden hallituksen puoleen. Konferenssin varsinaiset istunnot pidetään yleensä joka neljäs vuosi. Konferenssin ensimmäinen istunto pidettiin vuonna 1893. Konferenssi on vuodesta 1954 organisoitunut pysyväksi kansainväliseksi järjestöksi.


Konferenssi laatii kulloinkin ajankohtaisina pidettyjä kansainvälisen yksityisoikeuden aloja koskevia ehdotuksia valtioiden välisiksi yleissopimuksiksi. Konferenssin laatimia yleissopimuksia, jonka osapuolena Suomi on, ovat muun muassa vuonna 1955 tehty kansainvälisluonteista irtaimen esineen kauppaan sovellettavaa lakia koskeva yleissopimus, vuonna 1965 tehty oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa koskeva yleissopimus, vuonna 1970 tehty todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa koskeva yleissopimus, sekä vuonna 1980 tehty kansainvälisestä lapsikaappauksesta tehty yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus.
Additional Information
Kirjoittaja: Gustaf Möller

Sources

AlanenA1965

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 11.7.2020: Oikeustiede:Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →