Oikeustiede:konfliktiteoria

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

konfliktiteoria

konfliktiteoria
Määritelmä Keskeisen ja relevantin lähestymistavan konfliktitutkimuksessa voi jäsentää konfliktiteorian käsitteellä. Konfliktiteoria käsittelee sellaisia asioita kuin konfliktien luonne, syntyperä, syyt, dynamiikka ja kehittyminen sekä konfliktinratkaisu, sen esteet, eri muodot, toimivuus ja yhteiskunnallinen konteksti.
Selite Konfliktiteoria on hyvin väljä käsite, joka kattaa hyvin monenlaisia lähestymistapoja konflikteihin ja niiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Konflikteja on lähestytty muun taloustieteestä, sosiologiasta, psykologiasta, antropologiasta, politiikan tutkimuksesta, rauhantutkimuksesta, ja oikeustieteestä käsin. Yksi konfliktiteorian keskeinen tehtävä on määritellä ja analysoida konfliktitutkimuksen keskeisiä peruskäsitteitä kuten konflikti, konfliktinratkaisu, vaihtoehtoinen konfliktinratkaisu ja sovittelu. Konfliktiteoria on viime vuosikymmeninä painottunut hyvin paljon neuvottelu- ja sovitteluteorian suuntaan.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Kaijus Ervasti

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

ErvastiK2004, Ervasti&Nylund2014

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:konfliktiteoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:konfliktiteoria.)SLYpalkki.jpg