Oikeustiede:konflikti

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

konflikti

konflikti
Definition konfliktilla tarkoitetaan ristiriitoja kahden tai useamman osapuolen välillä
Explanation Konflikteja on lähestytty monista eri tieteenaloista käsin ja konflikti – termi on määritelty kirjallisuudessa monilla eri tavoilla. Konflikti voidaan määritellä esimerkiksi osapuolten tarpeiden, intressien ja/tai tavoitteiden yhteensopimattomuudeksi tai ristiriidaksi, joka aiheuttaa jännitteen kahden tai useamman osapuolen välillä. Toisinaan on katsottu, että sosiaalinen konflikti on vuorovaikutus

- toimijoiden välillä (yksilöt, ryhmät, organisaatiot jne.)

- jossa ainakin yksi toimija

- kokee yhteensopimattomuuden omien ja toisen toimijan/toimijoiden

  • ajatusten/ideoiden/käsitysten
  • ja/tai tunteiden
  • ja/tai tahdon kanssa

- ja tuntee toisen toiminnan tuovat rajoituksia itselle

Konflikti voidaan nähdä myös prosessina. Siitä näkökulmasta konflikti voidaan määritellä prosessiksi, joka käynnistyy, kun yksittäinen henkilö tai ryhmä kokee jonkun toisen henkilön tai ryhmän meneillään tai odotettavissa olevan toiminnan tai laiminlyönnin haittaavaan omia intressejään, uskomuksiaan, toimintatapojaan tai arvojaan.

Yhteiskunnassa esiintyy hyvin erilaisia konflikteja ja niiden taustalla voivat vaikuttaa hyvin monenlaiset syyt. Konflikteja voi syntyä myös hyvin monilla eri tasoilla. Voidaan esimerkiksi erottaa toisistaan konfliktit yksilöiden tasolla, yhteiskunnan tasolla, kansallisella tasolla, kansainvälisellä tasolla ja globaalilla tasolla. On myös eroteltu toisistaan esimerkiksi rakenteelliset konfliktit, intressikonfliktit ja arvokonfliktit.

Usein konflikteilla on tapana eskaloitua. Tällöin pienenä alkanut konflikti alkaa laajeta. Vain osa konflikteista juridisoituu ja muuntuu oikeudellisiksi riidoiksi. Termillä riita on usein viitattu juridisoituihin konflikteihin, joista on leikattu pois oikeudellisesti epärelevantit seikat.
Additional Information
Kirjoittaja: Kaijus Ervasti

Related Concepts

Sources

ErvastiK2004, Ervasti&Nylund2014

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.06.2019: Oikeustiede:konflikti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:konflikti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg