Oikeustiede:jätehuolto

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

jätehuolto

jätehuolto
Definition oikeudellisessa ja hallinnollisessa merkityksessä tarkoitetaan julkishallinnon, lähinnä kunnan tehtävänä olevaa velvollisuutta järjestää yhdyskunta- ja teollisten jätteiden keräys- ja kuljetustoiminta
Explanation Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Aine tai esine ei ole jäte vaan sivutuote, jos se syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen. Sivutuote syntyy etenkin kaivostoiminnassa.

Jätehuollolla tarkoitetaan jätehierarkian eli elinkaariperiaatteen mukaisesti jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä, mukaan lukien tällaisen toiminnan tarkkailu ja seuranta sekä loppukäsittelypaikkojen jälkihoito ja toiminta välittäjänä. Näistä alakäsitteistä jätteen keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista kiinteistön haltijan, kunnan, tuottajan, jakelijan tai muun järjestämään vastaanottopaikkaan omatoimista käsittelyä varten tai jätteen kuljettamiseksi käsittelyyn, mukaan lukien jätteen alustava lajittelu ja tilapäinen varastointi. Jätteen uudelleenkäyttö on tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu. Jätteen hyödyntämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka ensisijaisena tuloksena jäte käytetään hyödyksi tuotantolaitoksessa tai muualla taloudessa siten, että sillä korvataan kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita tai esineitä, mukaan lukien jätteen valmistelu tällaista tarkoitusta varten. Jos mainituilla toimilla jätettä ei ole saatu poistetuksi, jätteen loppusijoituksella tarkoitetaan jätteen sijoittamista kaatopaikalle, polttoa ilman energian talteenottoa tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa, joka ei ole jätteen hyödyntämistä, vaikka toiminnan toissijaisena seurauksena on jätteen sisältämän aineen tai energian hyödyntäminen, mukaan lukien jätteen valmistelu loppukäsittelyä varten.

Jätteen haltijoilla ja tuottajilla on omat erityisvelvollisuutensa. Kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Maksun on katettava myös jätteen loppukäsittelystä johtuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

HolloE2009, HolloE2001, Salo&Snellman1994, Kuusiniemi&al2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:jätehuolto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:jätehuolto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →