Oikeustiede:irtaimen vuokra

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

irtaimen vuokra

irtaimen vuokra
Määritelmä vuokralleottajan ja -antajan välinen sopimus vastikkeellisen käyttöoikeuden luovuttamisesta vuokralleantajan irtaimeen esineeseen tai tällaiseen sopimukseen perustuva oikeussuhde taikka tällaisen sopimuksen perusteella vuokralleantajalle maksettava vastike
Selite Sopimus irtaimen vuokrasta on vapaamuotoinen (KK 13:1). Vuokralleantajan on pidettävä vuokraesine sovittuna aikana ja sopimuksen mukaisessa kunnossa vuokralleottajan saatavissa. Vuokra-aikana vuokralleantajalla on kunnossapitovelvollisuus ja riski vuokrakohteen tapaturmaisesta vahingoittumisesta (vaaranvastuu). Vuokralleottajan käyttöoikeus on normaalisti laajuudeltaan ja kestoltaan rajoitettu. Vuokrakohteen hallinnan tai vuokraoikeuden siirtämiseen sivulliselle tarvitaan vuokralleantajan suostumus.

Vuokraoikeuden on katsottu raukeavan, jos vuokraesine myydään ulosottorealisaatiossa tai konkurssissa taikka luovutetaan vapaaehtoisesti uudelle omistajalle: "kauppa rikkoo vuokran". Mikäli sama esine on vuokrattu kahdelle, ristiriita ratkeaa ensimmäisen vuokralleottajan hyväksi (KK 13:2). Oikeuskirjallisuudessa vallitsevan tulkinnan mukaan jälkimmäinen vuokralleottaja ei voi saada vilpittömän mielen suojaa ensimmäistä vastaan. Vuokralleottajan ei ole katsottu saavan vilpittömän mielen suojaa myöskään esineen oikeaa omistajaa vastaan.

Irtaimen vuokran erityisryhmän muodostavat leasingsopimukset, joille on tunnusomaista erityisesti pitkä vuokra-aika.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Jarmo Tuomisto

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

TakkiT1980

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:irtaimen vuokra. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:irtaimen vuokra.)



SLYpalkki.jpg