Oikeustiede:leasing

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

leasing

leasing
Määritelmä pitkäaikainen, tavallisesti irtaimen esineen vuokraa koskeva sopimus
Selite Irtaimia esineitä koskevat leasingsopimukset jaetaan tavallisesti rahoitusleasingiin (financial leasing) ja käyttöleasingiin (operating leasing). Kummassakin tapauksessa vuokralleantaja perustaa vuokralleottajalle vastiketta vastaan käyttöoikeuden esineeseen. Rahoitusleasingsopimuksissa vuokralaiselle on varattu mahdollisuus käyttää esinettä ainakin pääosa sen teknis-taloudellisesta käyttöiästä. Rahoitusleasing on selkeästi rahoituskeino. Käyttöleasingin piiriin on luettu lyhytaikaisemmat vuokrasopimukset, joissa rahoitustarkoitus ei ole yhtä hallitseva. Käyttöleasingsopimukset eivät merkittävästi eroa tavanomaisesta irtaimen vuokrasta. Myös raja rahoitus- ja käyttöleasingin välillä on liukuva.
Kiinteistöleasingillä tarkoitetaan maa-aluetta ja sillä olevia rakennuksia taikka esimerkiksi kiinteistöosakeyhtiön huoneistoja koskevia pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, joiden yhteydessä vuokralaisella on tavallisesti lunastus- tai etuosto-oikeus vuokrakohteeseen. Useimmiten on kyse sopimuskokonaisuudesta, josta käytetään nimitystä sale and lease back. Vuokrakohde on silloin kuulunut alkuaan vuokralaiselle, ja se on myyty vuokranantajalle tarkoituksin vuokrata sama kohde takaisin. Kiinteistöleasingiä käytetään rahoituskeinona mutta myös välineenä erilaisissa yritysjärjestelyissä.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Jarmo Tuomisto

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Saarnilehto&al2012, Tepora&al2009, TuomistoJ1988

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Oikeustiede:leasing. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:leasing.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg