Oikeustiede:ilmastonmuutos

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

ilmastonmuutos
sopeutumisstrategia

ilmastonmuutos
Määritelmä Ilmasto-oikeuden alaan kuuluvat mekanismit ovat jaettavissa kahteen ryhmään, ehkäisyyn (mitigaatio) ja sopeuttamiseen (adaptaatio). Näiden tehtävänä on hillitä tai torjua ilmaston maailmanlaajuisen lämpenemisen vaikutuksia ennen muuta ihmisen elinympäristöön. Keinot ovat osin oikeudellisia, osin taloudellis-vapaaehtoisia eli strategisia.
Selite Mitigaation keinot ovat pääasiassa ylikansallisia ja taloudellisia (päästökauppa, Kioton mekanismit), koska tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasukuormaa globaalisesti. Tosin järjestelyt saattavat olla alueellisessa käytössä (esim. EU:n päästökauppa). Sopeutumisessa taas pyritään kansallisten tai alueellisten ilmaston lämpenemisestä aiheutuvien haittavaikutusten vähentämiseen käyttämällä poliittisia ja hallinnollisia sopeutumisstrategioita. Strategian avulla saatetaan pyrkiä suunnittelemaan maankäyttö ja elinkeinotoiminnan suuntautuminen niin, että etenkin eroosiota ja tulvanarkuutta vähennetään taikka asutusrakennetta ja vesihuoltojärjestelmiä sopeutetaan muuttuviin tarpeisiin. Suomen kansallisen sopeutumisstrategian painopisteitä ovat tulvariskien hallinta, maatalouden sopeuttaminen ja rantakentamisen suunnittelu. Välillisiä vaikutuksia sopeuttamistoimilla voi olla myös lajien suojeluun niiden esiintymisalueiden muuttuessa ja liikenteeseen.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

AarnioT2016, Hollo&al2011, Maa-ja metsätalousministeriö2014

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:ilmastonmuutos. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ilmastonmuutos.)