Oikeustiede:Kioton pöytäkirja

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Kioton pöytäkirja

Kioton pöytäkirja
Definition Kioton pöytäkirja tarkoittaa vuonna 1997 tehtyä YK:n ilmastopuitesopimukseen liittyvää pöytäkirjaa
Explanation YK:n ilmastopuitesopimukseen liittyvä Kioton pöytäkirja (SopS 12-13/2005) tehtiin Kiotossa, Japanissa, joulukuussa 1997. Pöytäkirja tuli voimaan helmikuussa 2005, ja sen ensimmäinen sitoutumiskausi oli viisivuotiskausi 2008–2012. Joulukuussa 2012 Dohassa, Qatarissa, Kioton pöytäkirjan osapuolet hyväksyivät pöytäkirjan muutoksen, joka koskee vuodet 2013–2020 kattavaa toista sitoumuskautta.

Kioton pöytäkirjan ensimmäisen velvoitekauden aikana teollisuusmaiden tuli vähentää kasvihuonekaasun päästöjä ainakin 5 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuosien 2008 ja 2012 välisenä velvoitekautena. Yhteisvelvoite on jaettu teollisuusmaille maakohtaisiksi velvoitteiksi, jotka on lueteltu pöytäkirjan liitteessä B. EU:lle ja sen silloisille 15 jäsenvaltiolle on asetettu kullekin -8 %:n tavoite. Kioton pöytäkirjan toisen sitoumuskauden tavoite on vähentää teollisuusmaiden päästöjä 18 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

EU ja sen jäsenvaltiot tekivät sisäisen taakanjaon ensimmäisen velvoitekauden päästövähennyksistä. Suomen päästövähennysvelvoitteeksi sovittiin 0 prosenttia eli Suomen tuli palauttaa kasvihuonekaasujensa päästöt vuoden 1990 tasolle vuoteen 2012 mennessä. Toisen velvoitekauden suhteen EU, sen jäsenvaltiot ja Islanti sitoutuvat rajoittamaan yhteisesti keskimääräisiä vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjään vuosien 2013 ja 2020 välisenä aikana 80 prosenttiin perusvuoden päästöistä. Sitoumus perustuu EU:n vuoden 2009 ilmasto- ja energiapaketin sisältöön.

Käytetyt lähteet: http://unfccc.int/2860.php
Additional Information
Kirjoittaja: Tuomas Kuokkanen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.6.2020: Oikeustiede:Kioton pöytäkirja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Kioton pöytäkirja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →