Oikeustiede:joustomekanismit

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

joustomekanismit
ilmastopolitiikka

joustomekanismit
Definition Kioton pöytäkirjan mukaiset taloudelliset ohjauskeinot, eli päästökauppa, yhteistoteutus ('joint implementation' tai 'JI') ja puhtaan kehityksen mekanismi ('clean development mechanism' tai 'CDM')
Explanation Ilmastonmuutoksen torjunnassa on keskiössä globaalien päästöjen vähentäminen. Näin ollen ei sinänsä ole kokonaisuuden kannalta väliä vähenevätkö päästöt enemmän yhdessä tai toisessa valtiossa, kunhan kokonaispäästöt vähenevät. Niin sanottujen joustomekanismien avulla pyritään ilmastopolitiikassa taloudellisin ohjauskeinoin ohjaamaan päästöjen vähennykset sinne, missä niiden toteuttaminen on kustannustehokkainta. Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa on keskusteltu joustomekanismien uudistamisesta ja niiden kehittäminen sekä uusien mekanismien luominen tulevaisuudessa on mahdollista. Päästökauppa on Kioton pöytäkirjan puitteissa valtioiden välistä päästökauppaa. Esimerkiksi EU:n päästökauppajärjestelmässä taas lähinnä yksityiset yritykset käyvät kauppaa päästöyksiköillä. Yhteistoteutus ja puhtaan kehityksen mekanismi muistuttavat toisiaan siltä osin, että molemmissa voi olla kyse hankkeesta (esim. tuulivoiman tai vesivoiman rakentaminen) tai ohjelmasta (esimerkiksi biokaasulla toimivien keittoliesien jakaminen useassa pikkukylässä). On sitten kyse hankkeesta tai ohjelmasta, niin molemmissa tapauksissa sen toteuttamisella vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä suhteessa siihen, mikä tilanne olisi ollut ilman hanketta tai ohjelmaa. Suurin eroavaisuus yhteistoteutuksen ja puhtaan kehityksen mekanismin välillä liittyy siihen, missä maassa tällainen hanke tai ohjelma toteutetaan. Yhteistoteutushanke tai –ohjelma voidaan toteuttaa valtiossa, jolle on asetettu päästörajoitusvelvoite Kioton pöytäkirjassa (eli lähinnä teollisuusmaat ja niin sanotut siirtymätalouden maat), kun taas puhtaan kehityksen mekanismin hanke/ohjelma on mahdollinen vain niissä maissa, joilla ei ole Kioton pöytäkirjan mukaista päästörajoitusvelvoitetta (eli lähinnä kehittyvät maat ja kehitysmaat). Sekä yhteistoteutuksessa että puhtaan kehityksen mekanismissa toteutuneita päästövähennyksiä vastaan lasketaan liikkeelle päästövähennysyksiköitä (niin sanotut 'CER' tai 'ERU'), joita voidaan hyödyntää päästövähennysvelvoitteiden saavuttamisen osoittamisessa Kioton Pöytäkirjan mukaan tai missä tahansa muussa järjestelmässä, joka sallii niiden käyttämisen. Esimerkiksi Euroopan unionin päästökaupassa on mahdollista – tietyin rajoituksin – hyödyntää tällaisia päästövähennysyksiköitä.
Additional Information
Kirjoittaja: Robert Utter

Related Concepts

Sources

Hollo&al2011

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.06.2019: Oikeustiede:joustomekanismit. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:joustomekanismit.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →