Oikeustiede:hyödyllinen kustannus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

hyödyllinen kustannus

hyödyllinen kustannus
Määritelmä kustannus, joka objektiivisesti arvioiden johtaa esineen parantamiseen jossakin suhteessa
Selite Esineeseen pannut kustannukset jaotellaan tarpeellisiin, hyödyllisiin ja ylimääräisiin kustannuksiin. Jako on tarpeen harkittaessa esineen haltijan oikeutta korvaukseen. Hyödyllisiä kustannuksia ovat esimerkiksi rakennusten perusparannukset, ojitus ja muut maanparannustyöt tai uusien koneiden asentaminen rakennukseen. Esineen haltija on oikeutettu korvaukseen hyödyllisistä kustannuksista, mikäli hänen hallintansa perustuu ulkonaisesti lailliseen saantoon. Lisäksi edellytetään haltijan vilpitöntä mieltä. Pelkkään käyttöoikeussopimukseen perustuva hallinta ei oikeuta korvaukseen hyödyllisistä kustannuksista. Korvauksen ylärajaksi katsotaan omistajan saama hyöty (esineen arvonlisäys). Haltijan oikeuteen saada korvausta hyödyllisistä kustannuksista liittyy säännönmukaisesti hänen oikeutensa pitää esineen tuotto.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Leena Kartio

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

KartioL2001, s. 175-181, Saarnilehto&al2012

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Oikeustiede:hyödyllinen kustannus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hyödyllinen kustannus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →