Oikeustiede:eurooppalainen yritysneuvosto

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

eurooppalainen yritysneuvosto

eurooppalainen yritysneuvosto
Definition monikansalliseen yritykseen tai yritysryhmään perustettava henkilöstöä edustava elin, jolle yrityksen johto tiedottaa ja jota kuullaan
Explanation Eurooppalaisesta yritysneuvostosta on säädetty suomalaisia ja yhteisönlaajuisia yritysryhmiä koskevassa yhteistoimintalaissa. Lakia sovelletaan taloudellista toimintaa harjoittaviin yksityisiin tai julkisiin yritysryhmiin ja yrityksiin, joilla on Euroopan talousalueella (ETA) yhteensä vähintään 1 000 työntekijää. Soveltaminen edellyttää lisäksi, että 1) yhteisönlaajuisen yritysryhmän vähintään kahdessa ETA-alueen jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä on kummassakin erikseen vähintään 150 työntekijää, tai 2) yhteisönlaajuisella yrityksellä on vähintään kahdessa ETA:n jäsenvaltiossa kussakin vähintään 150 työntekijää.

Yhteisönlaajuisessa yritysryhmässä ja yrityksessä työntekijöille on tiedotettava ylikansallisesta asiasta ja heitä on kuultava sellaisessa asiassa asianmukaisella johdon ja edustuksen tasolla. Eurooppalaisesta yritysneuvostosta ja sen tehtävistä sovitaan ensisijaisesti sopimuksella, joka solmitaan työntekijöitä edustavan neuvotteluryhmän ja yritysryhmän tai yrityksen keskushallinnon välillä. Jos sopimusta ei ole, neuvoston asema ja tehtävät perustuvat lain ns. toissijaiseen sääntelyyn.

Kirjallisessa sopimuksessa on sovittava ainakin seuraavasta: 1) soveltamispiiriin kuuluvat yritykset tai toimintayksiköt, 2) kokoonpano, jäsenten lukumäärä ja paikkojen jakautuminen, jossa mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon työntekijöiden edustuksen tasapuolinen jakautuminen eri toimintojen, työntekijäryhmien ja sukupuolten välillä, sekä neuvoston toimikauden pituus, 3) neuvoston tehtävät ja tiedottamis- ja kuulemismenettely ja sen suhde kansallisen tason menettelyyn; 4) kokoontumispaikka tai paikat, kokoontumistiheys ja kokousten kestoaika, 5) yritysneuvoston työvaliokunnan kokoonpano, nimittäminen, tehtävät ja menettelysäännöt, 6) yritysneuvostolle osoitettavat taloudelliset ja muut aineelliset voimavarat sekä 7) sopimuksen voimaantuloaika, kesto sekä menettely sopimuksen muuttamiseksi, irtisanomiseksi ja uudelleen neuvottelemiseksi myös, kun yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän rakenne muuttuu.

Yritysryhmässä määräysvaltaa käyttävä yritys ja työntekijöiden neuvotteluryhmä voivat eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisen sijasta sopia kirjallisesti yhdestä tai useammasta tiedottamis- ja kuulemismenettelystä. Ks. myös konserniyhteistyö.
Additional Information
Kirjoittaja: Helena Lamponen

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.06.2019: Oikeustiede:eurooppalainen yritysneuvosto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eurooppalainen yritysneuvosto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →