Oikeustiede:konserniyhteistyö

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

konserniyhteistyö

konserniyhteistyö
Definition järjestelyt ja menettelytavat, joilla henkilöstö voi saada tietoja kotimaisten ja yhteisönlaajuisten yritysryhmien, kuten konsernien toiminnasta ja tulla kuulluksi, kun yritysryhmässä tehdään henkilöstön asemaan vaikuttavia ratkaisuja
Explanation Konserniyhteistyön perusteena on se, että henkilöstön asemaan vaikuttavia päätöksiä tehdään paitsi kussakin yritysryhmään kuuluvassa yksittäisessä yrityksessä, myös yritysryhmätasolla esimerkiksi konsernihallinnossa tai muuten yritysryhmässä määräysvaltaa käyttävässä yrityksessä. Näin konserniyhteistyö täydentää yrityskohtaisesti noudatettavaa yhteistoimintamenettelyä.

Konserniyhteistyötä sovelletaan suomalaisissa yritysryhmissä, joissa on Suomessa yhteensä vähintään 500 työntekijää. Tällöin konserniyhteistyötä koskevat säännökset tulevat sovellettavaksi niissä yritysryhmään kuuluvissa suomalaisissa yrityksissä, joissa on vähintään 20 työntekijää. Kansainvälisessä konserniyhteistyössä soveltamisedellytyksenä on, että yritysryhmässä tai yrityksessä on Euroopan talousalueella vähintään 1000 työntekijää ja lisäksi toimintaa vähintään kahdessa ETA-maassa, joissa kummassakin on vähintään 150 yritysryhmän tai yrityksen työntekijää. Määräysvaltaa käyttävän yrityksen tulee olla Suomessa.

Lain säännökset konserniyhteistyöstä ovat toissijaisia. Konsernin johto ja henkilöstö tai kansainvälisessä konserniyhteistyössä työntekijöitä edustava neuvotteluryhmä voivat vapaasti sopia yhteistyön sisällöstä ja menettelytavoista. Jos näistä ei ole sovittu, kotimaisessa konserniyhteistyössä johdon on annettava työntekijöiden edustajille vuosittain tietoja muun muassa konsernin taloudellisesta tilanteesta ja muista kehitysnäkymistä sekä konsernin johdossa tehtävistä päätöksistä, joilla on henkilöstövaikutuksia. Näitä laissa tarkemmin yksilöityjä asioita on käsiteltävä vuorovaikutuksessa henkilöstön edustajien kanssa. Kansainvälistä konserniyhteistyötä varten on perustettava eurooppalainen yritysneuvosto, jonka on kokoonnuttava vähintään kerran vuodessa käsittelemään yrityksen tai yritysryhmän ylikansallisia, kuten vähintään kahdessa ETA-valtiossa toimivaa yksikköä koskevia asioita. Kokouksessa on tiedotettava ja kuultava henkilöstön edustajia yrityksen tai yritysryhmän taloudellisesta ja työvoimatilanteesta ja -näkymistä sekä työvoiman käyttöön ja määrään vaikuttavista ratkaisuista, kuten kollektiiviperusteella tehtävistä irtisanomisista.
Additional Information
Kirjoittaja: Jorma Saloheimo

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:konserniyhteistyö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:konserniyhteistyö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →