Oikeustiede:etuosto-oikeus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

etuosto-oikeus

etuosto-oikeus
Definition Etuosto-oikeudella tarkoitetaan yleisesti kolmannen tahon oikeutta vaatia kohteen omistusoikeutta itselleen sen ollessa kahden muun osapuolen välisen luovutussopimuksen kohteena. Yksityisoikeudessa sitä esiintyy muun muassa yhteisomistussuhteissa. Julkisoikeudessa se tarkoittaa julkisen vallan oikeutta väliintuloon yksityisten osapuolten välisessä kiinteistökaupassa.
Explanation Kuntien maanhankinnan helpottamiseksi on säädetty kunnallinen etuosto-oikeus. Sitä sääntelee etuostolaki (608/1977). Lain päämääränä on ensinnäkin säännellä sitä tarkoitusta, johon etuosto-oikeutta saadaan käyttää. Tämä tarkoitus on sidoksissa yhdyskuntarakentamisen käsitteeseen; paitsi tähän tarkoitukseen saadaan etuosto-oikeudella hankkia alueita myös virkistys- ja suojelutarkoituksiin. Kaavoitukselliset rajoitukset on nyttemmin poistettu. Pääkaupunkiseutua suosii säännös, jonka mukaan etuosto-oikeutta tällä alueella voidaan käyttää riippumatta siitä, täyttyykö mainittu maanhankinnallinen tarkoitus. Etuosto-oikeuden käyttöä rajoittavat eräät kiinteistön kokoa ja myyjän tai ostajan henkilöä koskevat seikat.

Etuosto-oikeuden käyttäminen on, lunastukseen verrattuna, sikäli selväpiirteinen maanhankintatapa, että kunta pääsääntöisesti tulee ostajan asemaan kauppasopimuksen ehdoilla, jolloin kunnan on palautettava ostajan mahdollisesti jo antamat suoritukset. Kunnalla ei ole laissa määriteltyä velvoitetta käyttää etuosto-oikeudella hankittua maata tietyllä tavalla. Liioin ei aluetta tarvitse luovuttaa takaisin, jos esimerkiksi yhdyskuntarakentamisen suunnitelmat muuttuvat. Kuntahan on suorittanut sovitun kauppasumman ja myyjän asema on tullut turvatuksi.

Lunastuksen ja väliintulon välillä on eroavuuksia oikeusvaikutusten suhteen, minkä johdosta kunnat ovat viime aikoina olleet halukkaampia turvautumaan lunastukseen kuin esimerkiksi etuostoon.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

HolloE1984, HolloE2006, OjanenI1978

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:etuosto-oikeus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:etuosto-oikeus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →