Oikeustiede:ennakkoperintärekisteri

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

ennakkoperintärekisteri

ennakkoperintärekisteri
Definition Verohallinnon pitämä julkinen rekisteri, johon merkitään ne, jotka harjoittavat tai todennäköisesti ryhtyvät harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa, josta saatua korvausta ei ole pidettävä palkkana tai urheilijan palkkiona
Explanation Suorituksen maksajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä työkorvauksesta ja käyttökorvauksesta, jos suorituksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuus ei riipu siitä, onko suorituksen saaja luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Ennakkoperintärekisteriin merkityn saamasta työ- tai käyttökorvauksesta ennakkoperintä toimitetaan ennakonpidätyksen sijaan ennakonkantona. Suorituksen maksajan ei tarvitse maksaa rekisteriin merkityn saajan työ- ja käyttökorvauksesta työnantajan sosiaaliturvamaksua, joka muuttuu 1.1.2017 lukien työnantajan sairausvakuutusmaksuksi. Työkorvauksen maksajalla ei ole oikeutta tuloverolaissa tarkoitettuun kotitalousvähennykseen, jos työkorvauksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Ennakkoperintärekisteriin merkitylle toimitetaan rekisteröinnistä rekisteri-ilmoitus. Rekisteröity suorituksen saaja voi itse tulostaa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkosivuilta rekisteriotteen. Rekisteriotteella suorituksen saaja osoittaa maksajalle, ettei häneltä tarvitse toimittaa ennakonpidätystä työpalvelusta maksetusta korvauksesta, jos kysymys ei ole palkasta. Suorituksen maksajan tulisi tarvittaessa tarkistaa suorituksen saajan asema ennakkoperintärekisterissä, kun maksetaan korvausta esim. työstä, tehtävästä tai palveluksesta, jos korvaus ei ole palkkaa tai urheilijan palkkiota. Suorituksen maksuhetki on ratkaiseva ajankohta.

Verohallinto voi hakemuksesta merkitä ennakkoperintärekisteriin sen, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa, jos saatua korvausta ei ole pidettävä palkkana tai urheilijan palkkiona. Rekisteriin voidaan merkitä myös se, joka todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan sanottua tulonhankkimistoimintaa. Tekijän- ja teollisoikeuksiin perustuvien käyttökorvauksien saaja voidaan lisäksi merkitä ennakkoperintärekisteriin. Rajoitetusti verovelvollinen (esim. ulkomainen yritys) voidaan merkitä ennakkoperintärekisteriin ainoastaan, kun sillä on kiinteä toimipaikka Suomessa tai kun yrityksen asuinvaltiolla on verosopimus Suomen kanssa. Uusi yritys ja yrittäjä hakeutuu ennakkoperintärekisteriin yritys- ja yhteisötietojärjestelmään toimitettavalla perustamisilmoituksella.

Ennakkoperintärekisteristä voidaan poistaa rekisteröity, joka sitä pyytää. Viranomaisaloitteisesti rekisteristä voidaan poistaa rekisteröity, joka ei enää harjoita elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa. Ennakkoperintärekisteriin voidaan jättää merkitsemättä ja siitä poistaa se, joka olennaisesti laiminlyö veronmaksun, kirjanpitovelvollisuuden, verotusta koskevan ilmoittamis- tai muistiinpanovelvollisuuden tai muut velvollisuutensa verotuksessa. Rekisteristä poistamista ei voida kiertää perustamalla uusi yritys, koska rekisteriin merkittäessä voidaan ottaa huomioon muun muassa yhteisössä tai yhtymässä johtavassa asemassa olevan henkilön aikaisemmat laiminlyönnit. Tämän vuoksi on säädetty, että ennakkoperintärekisteriin voidaan jättää merkitsemättä ja siitä poistaa se, jonka voidaan olettaa aiempien laiminlyöntiensä tai johtamiensa yhteisöjen tai yhtymien aiempien laiminlyöntien perusteella olennaisesti laiminlyövän edellä mainitut velvollisuutensa. Samoin ennakkoperintärekisteriin voidaan jättää merkitsemättä ja siitä poistaa yhteisö tai yhtymä, jonka voidaan olettaa olennaisesti laiminlyövän edellä mainitut velvollisuutensa yhteisöä tai yhtymää johtavan aiempien laiminlyöntien tai tämän johtamien muiden yhteisöjen tai yhtymien aiempien laiminlyöntien perusteella.

Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteristä poistetun hakemuksesta uudelleen rekisteriin sen jälkeen, kun rekisteristä poistettu on oikaissut poistamisen perusteena olleet laiminlyönnit. Rekisteristä poistettu voidaan merkitä uudelleen rekisteriin viimeistään vuoden kuluttua rekisteristä poistamisesta, jollei laiminlyöntien jatkumista ole pidettävä ilmeisenä.
Additional Information
Kirjoittaja: Asko Lehtonen

Related Concepts

Sources

Laitinen&Peltomäki1985, PeltomäkiT2015, Pietarinen-BjörklundA1995

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.06.2019: Oikeustiede:ennakkoperintärekisteri. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ennakkoperintärekisteri.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →