Oikeustiede:työnantajan sosiaaliturvamaksu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

työnantajan sosiaaliturvamaksu

työnantajan sosiaaliturvamaksu
Definition vero, jolla rahoitetaan sosiaaliturvaa ja joka kohdistuu työvoiman käyttämiseen
Explanation Työnantajan on suoritettava erikseen säädetyn prosenttimäärän mukainen sosiaaliturvamaksu kalenterikuukauden aikana työntekijöille maksamiensa palkkojen yhteismäärän perusteella. Työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuprosentti on sama kuin työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentti. Työnantaja on velvollinen suorittamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun, jos työntekijä on sairausvakuutuslain mukaan Suomessa vakuutettu. Erikseen on säädetty tilanteista, joissa ei tarvitse maksaa sosiaaliturvamaksua.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu on suoritettava Verohallinnolle pääsääntöisesti ennakonpidätyksen maksamisen yhteydessä. Työnantajan sosiaaliturvamaksua koskeva ilmoitus Verohallinnolle annettaan samassa yhteydessä kuin ilmoitus ennakonpidätyksistä. Kirjanpitovelvollisen työnantajan on tehtävä työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevat merkinnät palkkakirjanpitoonsa. Muun työnantajan on tehtävä vastaavat merkinnät asetuksella säädettyihin muistiinpanoihinsa. Palkan ja työnantajan käsitteet määräytyvät pääasiallisesti ennakkoperintälain (1118/1996) säännösten nojalla.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu on alun perin koostunut työnantajan lapsilisämaksusta sekä kansaneläkevakuutus- ja sairausvakuutusmaksusta. Työnantajan lapsilisämaksua ei ole peritty vuoden 1985 lokakuun jälkeen ja työnantajan kansaneläkevakuutusmaksu poistettiin vuoden 2010 alusta. Tämän muutoksen jälkeen työnantajan sosiaaliturvamaksuna on suoritettu pelkästään työnantajan sairausvakuutusmaksua. Keskeisimmät säädökset ovat olleet laki (366/1963) ja asetus (940/1978) työnantajan sosiaaliturvamaksusta. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta kumotaan lailla työnantajan sairausvakuutusmaksusta (771/2016), joka tulee voimaan 1.1.2017. Uusi laki vastaa sisällöltään pääasiallisesti vanhaa lakia. Verokausista, ilmoittamisvelvollisuudesta ja maksamisesta sekä muutoksenhausta tullaan säätämään uudessa laissa oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä (768/2016).
Additional Information
Kirjoittaja: Asko Lehtonen

Sources

HE29/2016, Hirvonen&al1990, Laitinen&Peltomäki1985, PeltomäkiT2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 15.11.2019: Oikeustiede:työnantajan sosiaaliturvamaksu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:työnantajan sosiaaliturvamaksu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →