Oikeustiede:elatusapuasetus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

elatusapuasetus

elatusapuasetus
Definition EU-asetus, jossa määritetään unionin jäsenvaltioille yhteiset säännöt rajat ylittäville elatusvelvoitteita koskeville pyynnöille
Explanation Elatusapuasetuksessa määritetään unionin jäsenvaltioille yhteiset säännöt rajat ylittäville elatusvelvoitteita koskeville pyynnöille. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa elatusapusaatavien perintä, kun velallinen tai velkoja asuu toisessa EU:n maassa. Asetus kuuluu EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämiseen ja se on osa EU:n siviilioikeudellista yhteistyötä ja EU:n kansainvälistä yksityisoikeutta.

Asetusta sovelletaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, Tanskassa tietyin poikkeuksin, 18.6.2011 alkaen.

Asetuksessa vahvistetaan määräykset toimivaltaisesta tuomioistuimesta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. Sovellettavan lain määräytymisen osalta asetuksessa viitataan Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssin puitteissa laadittuun vuoden 2007 Haagin pöytäkirjaan elatusvelvoitteisiin sovellettavasta laista niiden jäsenvaltioiden osalta, joita kyseinen pöytäkirja sitoo. Tämä tarkoittaa kaikkia muita EU:n jäsenvaltioita paitsi Yhdistynyttä kuningaskuntaa (UK) ja Tanskaa.

Elatusvelvoitteita koskevat päätökset tunnustetaan ja ne ovat täytäntöönpanokelpoisia ilman erityisen menettelyn noudattamista silloin, kun sovellettavan lain määräytymiseen on sovellettu vuoden 2007 Haagin pöytäkirjaa. Toisin sanoen, asetuksella on poistettu eksekvatuurimenettely näiltä osin.

Asetus sisältää määräykset keskusviranomaisten tehtävistä. Suomessa keskusviranomaisena on oikeusministeriö. Lisäksi kansaneläkelaitos (KELA) on nimetty asetuksen mukaiseksi julkisyhteisöksi ja se voi suorittaa tiettyjä keskusviranomaisen tehtäviä.

EU:n elatusapuasetuksen virallinen nimi on neuvoston asetus (EY) N:o 4/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa.
Additional Information
Kirjoittaja: Tia Möller

Related Concepts

Sources

BogdanM2012, HelinM2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.2.2020: Oikeustiede:elatusapuasetus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:elatusapuasetus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →