Oikeustiede:siviilioikeudellinen yhteistyö

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

siviilioikeudellinen yhteistyö

siviilioikeudellinen yhteistyö
Definition Euroopan unionin puitteissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa unionin perussopimusten määrittämissä kysymyksissä
Explanation Euroopan unionin puitteissa tehtävästä oikeudellisesta yhteistyöstä yksityisoikeuden alalla käytetään myös termiä siviilioikeudellinen yhteistyö. Yhteistyöstä määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklassa. Tämän mukaan oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla perustuu tuomioiden päätösten ja muiden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen ja yhteistyöhön voi kuulua myös jäsenvaltioiden lakien ja asetusten lähentämistä koskevien toimenpiteiden hyväksymistä.

Siviilioikeudellinen yhteistyö voi kattaa toimenpiteitä koskien seuraavia asioita:

a) jäsenvaltioiden tuomioistuinten päätösten ja muiden päätösten vastavuoroinen tunnustaminen ja täytäntöönpano;

b) oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltiosta toiseen;

c) lainvalintaa ja tuomioistuimen toimivaltaa koskevien jäsenvaltioiden sääntöjen yhteensopivuus;

d) todisteiden vastaanottamista koskeva yhteistyö;

e) tehokas oikeussuojan saatavuus;

f) riita-asiain oikeudenkäyntien moitteetonta sujumista haittaavien esteiden poistaminen edistämällä tarvittaessa jäsenvaltioissa sovellettavien riita-asiain oikeudenkäyntiä koskevien sääntöjen yhteensopivuutta;

g) vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien kehittäminen;

h) tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilöstön koulutuksen tukeminen.

Toimenpiteistä päätetään Euroopan unionin tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, pois lukien perheoikeuden alan toimenpiteet, joista päätetään erityisessä lainsäätämismenettelyssä. Kolme jäsenvaltiota, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta (UK) ja Irlanti eivät osallistu täysimääräisesti EU:n siviilioikeudelliseen yhteistyöhön ja näiden maiden erityisasemasta määrätään niitä koskevissa EU:n perussopimuksen pöytäkirjoissa (UK:n ja Irlannin osalta pöytäkirja N:o 21 ja Tanskan osalta pöytäkirja N:o 22).

Siviilioikeudellinen yhteistyö on osa EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämistä.

Käytetyt lähteet: Lissabonin sopimus
Additional Information
Kirjoittaja: Tia Möller

Related Concepts

Sources

BogdanM2012, StoneP2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.11.2019: Oikeustiede:siviilioikeudellinen yhteistyö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:siviilioikeudellinen yhteistyö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →