Oikeustiede:blanco-rangaistussäännös

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

blanco-rangaistussäännös

blanco-rangaistussäännös (luo nimityssivu)
Definition avoin rikostunnusmerkistö, jossa rangaistava teko nimetään, mutta nimeävässä laissa ei yksityiskohdittain määritellä rikoksen tunnusmerkistöä.
Explanation Perustuslain 8 §:ssä säädetään otsikon mukaan rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta l. legaliteettiperiaatteesta. Sen yhtenä osa-alueena on sääntö, jonka mukaan rikostunnusmerkistö on määriteltävä tarkasti kriminalisoivassa laissa, jonka nojalla seuraamus nimetystä rangaistavasta teosta määrätään. Vuoden 1995 perustuslakiuudistuksen valmisteluasiakirjoissa ja sittemmin eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnoissa on katsottu, että blanco-rangaistussäännökset eivät täytä PeL 8 §:stä johdettavan rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen ja rikosoikeudellisen sanktion ennakoitavuussäännön vaatimuksia yleisluontoisuutensa takia (HE 309/1993 s. 50). Blanco-rangaistussäännöksiä esiintyi ja esiintyy yhä erityyppisiin kansainvälisiin velvoitteisiin ja EU-säädöksiin liittyvinä. Useissa hallituksen esityksissä olleissa lakiehdotuksissa oli kriminalisointeja, joissa rangaistavan teon määrittelemiseksi tyydyttiin viittaamaan kansainvälisen sopimuksen artiklanumeroihin tai EU:n direktiivitunnuksiin. Usein viittauksen kohteena olevat määrittelyt lisäksi poikkesivat siitä sääntelytarkkuudesta ja kirjoittamistavasta, jota kansallisessa rikosoikeudellisessa sääntelyssä käytetään. Blanco-rangaistussäännöksiä on siis lainvalmistelussa vältettävä, joskin perusoikeusuudistuksen aikana jo voimassa olleen avoimet, pelkän viittaussäännöksen sisältävät kriminalisoinnit jätettiin voimaan.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.06.2019: Oikeustiede:blanco-rangaistussäännös. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:blanco-rangaistussäännös.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg