Oikeustiede:direktiivi

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

direktiivi

direktiivi
Definition unionin lainsäädäntöinstrumentti, joka velvoittaa jäsenvaltioita saavuttamaan direktiivissä määritelty tavoite
Explanation Direktiivi on unionin lainsäädäntöinstrumentti. Direktiivi on luonteeltaan puitekehikko, jonka antamien arvojen mukaan jäsenvaltion tulee mukauttaa omaa lainsäädäntöään. SEUT 288 artiklan (ent. 249 EY) mukaan "direktiivi velvoittaa saavutettavaan tulokseen nähden jokaista jäsenvaltiota, jolle se on osoitettu, mutta jättää kansallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot". Direktiivissä annetaan määräaika, johon mennessä jäsenvaltion on toteutetava tarvittavat toimenpiteet. Jäsenvaltion tulee myös ilmoittaa täytäntöönpanosta Euroopan komissiolle.

Vaikka direktiivi lähtökohtaisesti edellyttää toimeenpanoa kansallisessa oikeudessa, voi direktiivillä myös olla kansallisesta oikeudesta riippumattomia oikeusvaikutuksia. Unionin tuomioistuin on johdonmukaisesti todennut, ettei direktiivi voi sellaisenaan velvoittaa yksityistä. Kuitenkin direktiivi voi velvoittaa jäsenvaltioita. Tässä suhteessa jäsenvaltion käsite tulkitaan laajasti.

Mikäli direktiivissä annettu oikeusohje on riittävän tarkka ja yksiselitteinen, eikä anna jäsenvaltiolle harkintavaltaa, siihen voidaan vedota määräajan umpeuduttua. Kansallisilla tuomioistuimilla on myös velvollisuus tulkita kaikkea kansallista oikeutta direktiivin tarkoituksen mukaisesti. Jos direktiivin täytäntöönpano on puutteellista tai puutteellisesti ilmoitettu komissiolle, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa laiminlyöntikanteen. Velvollisuuksiaan riittävän vakavasti rikkonutta jäsenvaltiota vastaan voidaan myös nostaa vahingonkorvauskanne jäsenvaltion omissa tuomioistuimissa.
Additional Information
Kirjoittaja: Samuli Miettinen

Related Concepts

Sources

PrechalS2006, OjanenT2010, RaitioJ 2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.06.2019: Oikeustiede:direktiivi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:direktiivi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg