Oikeustiede:kaavahierarkia

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kaavahierarkia

kaavahierarkia
Määritelmä kaavahierarkian muodostavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava sekä asemakaava siten, että yleispiirteisempi suunnitelma ohjaa yksityiskohtaisemman suunnitelman laatimista ja sisältöä
Selite Kaavahierarkia eli yleispiirteisemmän kaavan ohjausvaikutus yksityiskohtaisempaan kaavaan on kaavojen sisältövaatimusten keskeinen piirre. Erityisesti maakuntakaavan ja yleiskaavan keskeiset oikeusvaikutukset kytkeytyvät yksityiskohtaisemman kaavan sisällön ohjaukseen. Voidaan puhua myös tarkentuvasta suunnittelusta, jossa hierarkkisen ohjausvaikutuksen ajatus on tietyn alueen suunnittelun mukautuminen sitä suuremman kokonaisuuden asettamiin vaatimuksiin.

Maankäyttösuunnitelmien täsmentymisestä johtuvia eroavaisuuksia yleispiirteisemmän ja tarkemman kaavan välillä ei pidetä varsinaisina poikkeamina, vaan ne katsotaan suunnittelujärjestelmän ominaisuudeksi, kunhan erot eivät vaaranna ylemmän kaavan keskeisiä lähtökohtia. Esimerkiksi asunto- ja virkistysalueet voivat vaihtaa tarkentuvassa suunnittelussa paikkaa, jos lopputulos on yleispiirteisemmän kaavan tavoitteiden kannalta yhtä toimiva.

Kaavahierarkiaan liittyy myös syrjäyttämisvaikutus. Yksityiskohtaisempi kaava syrjäyttää voimaan tullessaan alueellaan yleispiirteisemmän kaavan. Käytännössä ohjausvaikutus saattaa myös toimia alhaalta ylöspäin, kun ylimmille suunnittelutasoille siirretään alemmalla tasolla jo tehtyjä ratkaisuja.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Ilari Hovila

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Jääskeläinen&Syrjänen2015, s.37 ja 89-91, Ekroos&Majamaa2005, s. 267-268

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:kaavahierarkia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kaavahierarkia.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →