Oikeustiede:aikuiskoulutus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

aikuiskoulutus

aikuiskoulutus
Definition aikuiskoulutus on aikuisille tarkoitettua yleissivistävää tai ammatillista, usein tutkintotavoitteista perus-, jatko-, täydennys- ja lisäkoulutusta taikka vapaata sivistystyötä
Explanation Aikuisten yleissivistävän koulutuksen tavoitteena on vapaan sivistystyön piirissä kehittyneen tradition mukaisesti kansakunnan sivistystason nostaminen ja sivistyksen korostaminen henkisenä arvona. Osittain tavoitteet tukevat myös harrastustoimintaa ja yhteiskunnallista toimintaa. Aikuiskoulutuksessa on tavoitteena myös perusopetuksen ja lukiokoulutuksen antaminen niitä vaille jääneille, jolloin tavoitteena on usein myös luoda edellytyksiä ammatillisen koulutuksen omaksumiselle. Yleissivistävää aikuiskoulutusta järjestetään erityisesti kansalais- ja työväenopistoissa, kansanopistoissa ja aikuislukioissa. Yleissivistävää aikuiskoulutusta voidaan antaa myös eri muodoissa kuten opintokeskusten luento-, kurssi- ja opintokerhotoimintana, kirjeopetuksena sekä avoimissa korkeakouluissa, kesäyliopistoissa ja -lukioissa.

Ammatillinen aikuiskoulutus liittyy kiinteästi ammatilliseen koulutukseen sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimeen korkeakoulu- ja yliopistotoimintaan sekä niiden harjoittamaan täydennyskoulutukseen silloin, kun kyse on tutkintotavoitteisesta koulutuksesta. Ammatillisen koulutuksen osalta erityisen merkittäviä ovat ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Koulutuksella saattaa olla yhteyksiä myös työvoimapoliittisiin tavoitteisiin ja työvoimapoliittiseen koulutukseen. Tällöin tarkoitus on ylläpitää ja edistää työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoa työmarkkinoilla, torjua työttömyyttä ja poistaa työvoimapulaa. Tärkeä ammatillisen aikuiskoulutuksen muoto on myös työnantajien harjoittama työpaikkakoulutus.

Historiallisesti aikuiskoulutuksen perinne alkaa 1800-luvulta, jolta ajalta erityinen merkitys on Kansanvalistusseuran perustamisella. Alun perin aikuiskoulutus on ollut järjestöjen antamaa yleissivistävää ja harrastustavoitteista koulutusta. Oppilaitosmuotoinen aikuiskoulutus alkoi kansanopistolaitoksesta ja kansalais- ja työväenopistoista.
Additional Information
Kirjoittaja: Pentti ArajärviReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.06.2019: Oikeustiede:aikuiskoulutus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:aikuiskoulutus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →