Oikeustiede:Nagoyan pöytäkirja

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Nagoyan pöytäkirja

Nagoyan pöytäkirja
Definition Yhdistyneiden Kansakuntien biologista monimuotoisuutta koskevaan sopimukseen (biodiversiteettisopimus, 1992) liittyvä pöytäkirja alkuperäiskansojen oikeudesta niiden hallussa olevaan geneettiseen omaisuuteen
Explanation Monimuotoisuusopimuksen 1 artiklan mukaan valtioilla on Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti ehdoton oikeus käyttää omia luonnonvarojaan ympäristöpolitiikkansa mukaisesti. Sopimuksen 15 artiklassa säädetään valtioiden velvollisuudesta järjestää geneettisen perintöaineksen saanti niin, että se on avointa ja alkuperämaan oikeudet turvaavaa. Perintöaineksen saanti ja saatavuus edellyttää perintöaineksen toimittavan sopimuspuolen etukäteen antamaa, tosiasioihin perustuvaa suostumusta, ellei asianomainen sopimuspuoli toisin päätä. Nagoyan pöytäkirja hyväksyttiin biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksessa vuonna 2010. Pöytäkirjan tehtävänä on biodiversiteettisopimuksen 19 artiklan mukaisesti edistää maailman geenivarojen saatavuutta. Samalla edistetään biologisen monimuotoisuuden suojelua ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Keskeisenä tavoitteena on geenivarojen hyödyntämisestä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako. Pöytäkirjan 5 artiklan mukaan jakaminen perustuu geenivarojen luovuttajan ja käyttäjän keskinäisin sopimuksin asetettuihin ehtoihin (mutually agreed terms, MAT). Hyödyt on määritelty pöytäkirjan liitteessä. Geenivarojen hyödyntäminen edellyttää alkuperämaan eli luovuttajamaan ennakkosuostumusta (prior informed consent, PIC), ellei valtio päätä, ettei ennakkosuostumusta edellytetä. Suomessa pöytäkirja saatettiin voimaan 1.9.2016. Lainsäädäntöä sovelletaan kotimaisten geenivarojen tutkimus- ja kehityskäyttöön vain silloin, kun niihin liittyy saamelaisten perinteisen tiedon käyttöä. Kotimaisten geenivarojen saatavuus tutkimus- ja kehittämiskäyttöön on muiden Euroopan maiden tapaan edelleen yleensä vapaa eikä edellytä lupaa.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related Concepts

Sources

KuokkanenT2011

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.3.2020: Oikeustiede:Nagoyan pöytäkirja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Nagoyan pöytäkirja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →