Oikeustiede:Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja

Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja
Definition Yhdistyneiden Kansakuntien biologista monimuotoisuutta koskevaan sopimukseen (biodiversiteettisopimus, 1992) liittyvä pöytäkirja biologisesta turvallisuudesta
Explanation Bioturvallisuuspöytäkirja on biodiversiteettisopimuksen alainen toukokuussa 2000 allekirjoitettu sopimus. Suomessa pöytäkirja saatettiin voimaan 7.10.2004. Pöytäkirjan taustalla on muun muassa biodiversiteettisopimuksen 19 artiklan säännökset biotekniikan hoidosta. Pöytäkirjaa, jonka tarkoituksena on suojata tuonnin kohteena olevaa tuojavaltiota biotekniikan riskeiltä, sovelletaan kaikkien sellaisten elävien muunnettujen organismien valtioiden rajat ylittäviin siirtoihin, kuljetukseen, käsittelyyn ja käyttöön, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit. Ennakkosuostumus saattaa olla tarpeen ennen elävien muunnettujen organismien ensimmäistä tarkoituksellista valtioiden rajat ylittävää siirtoa, jolla tarkoituksellisesti aiotaan viedä aines tuojaosapuolen ympäristöön. Tuojavaltio voi uuden tietämyksen perusteella muuttaa tai tarkistaa aiempaa myönteistä päätöstään. Viejävaltiolla tai viejällä on eräin rajoituksin etukäteinen ilmoittamisvelvollisuus tuojavaltion viranomaiselle. Elintarvikkeiden, rehujen ja lääkkeiden viennin osalta on erityissääntelyä.
Additional Information
Kirjoittaja: Erkki J. Hollo

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.6.2020: Oikeustiede:Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →