Oikeustiede:Ahvenanmaan maakunnan hallitus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ahvenanmaan maakunnan hallitus

Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Määritelmä maakunnan ylintä hallintovaltaa käyttävä elin
Selite Ahvenanmaan maakunnan hallituksen (Ålands landskapsregering) nimittämisestä säädetään maakuntalailla. Maakunnan hallitukseen kuuluvat maaneuvos (lantrådet) puheenjohtajana ja muut jäsenet (ministerit). Maakuntapäivät valitsee maaneuvoksen. Maakunnan hallituksen ministerit nimittää puhemies maaneuvokseksi valitun ehdotuksesta. Maakunnan hallituksen tulee nauttia maakuntapäivien luottamusta.

Maakunnan hallituksessa on kanslia ja eri hallinnonhaarojen osastot, jotka tavallaan vastaavat valtioneuvoston ministeriöitä, sekä lainvalmisteluyksikkö. Maakunnan hallitukselle kuuluu useita sellaisia tehtäviä, jotka muualla maassa ovat kunnallisia.

Maakunnan hallituksen päätöksen laillisuudesta saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja eläkeasioissa vakuutusoikeuteen. Nimitysasiassa ei saa hakea muutosta valittamalla.

Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan maakunnan hallituksella on myös erityistehtäviä joissakin valtakunnan (ts. Suomen valtion) toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Se voi myös tehdä lainsäädäntöaloitteita ja osallistuu valtioneuvostossa EU-asioiden valmisteluun maakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

Ahvenanmaan itsehallintolaki sisältää useita säännöksiä, jotka edellyttävät maakunnan hallituksen kuulemista ennen kuin valtioneuvosto tai ministeriö tekee päätöksensä.

Hallintotehtäviä voidaan ns. sopimusasetuksella siirtää maakunnan hallitukselle taikka maakunnan hallitukselta valtion viranomaiselle.

Käytetyt lähteet: www.regeringen.ax
Lisätiedot
Kirjoittaja: Sten Palmgren

Vieraskieliset vastineet

Ålands landskapsregeringruotsi

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

HE73/1990vp, SuksiM2005

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.03.2019: Oikeustiede:Ahvenanmaan maakunnan hallitus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:Ahvenanmaan maakunnan hallitus.)