Kirjallisuudentutkimus:työläiskirjallisuus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

työläiskirjallisuus

työläiskirjallisuus
Definition kirjallisuus, joka on 1) teolliseen työväestöön kuuluvan kirjailijan kirjoittamaa, 2) teollisen työväestön arvomaailmaan kytkeytyvää ja/tai 3) teollisen työväestön elämää kuvaavaa kirjallisuutta
Explanation Ensimmäinen tunnettu lajityypin edustaja oli venäläinen marxilaissosialistinen teoreetikko Georgi Plehanov ja ensimmäisen työläiskirjailijoiden antologian kokosi 1900-luvun alussa venäläinen Maksim Gorki.

Suomessa työläiskirjallisuutta edustivat mm. Väinö Linna ja Arvo Turtiainen.

Käsitteitä työläiskirjailija ja työläiskirjallisuus ei nykyään juuri käytetä. Aiemmin niitä on käytetty myös kirjailijaa ja hänen tuotantoaan vähättelevinä määreinä.
Additional Information Termin synonyyminä on käytetty myös proletaarikirjallisuutta. Termien samankaltaisuuksista huolimatta proletaarikirjallisuudella tarkoitetaan jotain luokkatietoisempaa ja ideologisesti aktiivisempaa kuin työläiskirjallisuudella yleensä. Muita läheisiä käsitenimityksiä ovat köyhälistökirjallisuus ja köyhälistörunous.

Sana proletaarikirjallisuus juontaa juurensa Venäjän vallankumouksesta. Filosofi, taloustieteilijä ja kirjailija Aleksandr Bogdanov (1873-1928) käynnisti proletkultia (proletariaatin kulttuuri, työläiskulttuuri) propagoineen liikkeen Venäjällä 1917. Siihen osallistuneet militantit kirjailijat julistivat panevansa alulle uuden kulttuurin, joka ei olisi porvarillisen taiteen perinnön saastuttamaa. Tavoitteena oli edistää työläiskirjailijoiden teosten julkaisemista. Proletkultin jäsenkuntaan kuului parhaimmillaan n. 400 000 henkeä. Tästä huolimatta liike jäi lyhytaikaiseksi ja taiteellisilta tuloksiltaan vaatimattomaksi, vaikka keskustelu proletaarikirjallisuudesta jatkui Neuvostoliitossa vilkkaana koko 1920-luvun, ennen kuin sosialistisesta realismista tuli ainoa virallisesti hyväksytty taidesuuntaus vuonna 1932.

Sanan proletariaatti taustalla oleva latinankielinen sana proletarii tarkoitti niitä Rooman kansalaisia, jotka vähävaraisuutensa vuoksi eivät yltäneet viimeiseen varallisuusluokkaan ja olivat siksi vapautettuja veronmaksusta ja asepalveluksesta. Kun työläis- ja proletaarikirjallisuuden käsitteet tulivat käyttöön 1800-luvulla, proletariaatti tarkoitti uuden ajan köyhälistöä, kapitalistissa tuotantolaitoksissa toimivaa palkkatyöväen ryhmää. 1800-luvun teollisen aikakauden työväenliikkeen syntyminen loi perustan proletaarikirjallisuudelle.

Equivalents

working-class literature (luo nimityssivu)englanti
proletarian literature (luo nimityssivu)englanti
littérature prolétarienne (luo nimityssivu)ranska
littérature de ouvriére (luo nimityssivu)ranska
proletärlitteratur (luo nimityssivu)ruotsi
Arbeiterliteratur (luo nimityssivu)saksa
Proletarierdichtung (luo nimityssivu)saksa
proletarskaja literatura (luo nimityssivu)venäjä
proletaarne kirjandus (luo nimityssivu)viro

Related Concepts

Sources

HosiaisluomaY2003, PalmgrenR1965, TurtiainenA1978

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.07.2019: Kirjallisuudentutkimus:työläiskirjallisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:työläiskirjallisuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →