Kielitiede:dynaaminen modaalisuus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

dynaaminen modaalisuus

dynaaminen modaalisuus
Määritelmä modaalisuuden tulkita ulkoisista olosuhteista tai toimijan sisäisistä ominaisuuksista johtuvaksi pakoksi tai kyvyksi toimia
Selite Termi dynaaminen modaalisuus on peräisin von Wrightiltä (1951: 28), joka kuvasi sillä kyvyn ja disposition käsitteitä. Esimerkiksi modaaliverbit voida, kyetä, pystyä (tekemään) ilmaisevat suomessa dynaamista mahdollisuutta. Verbit täytyä tai joutua (tekemään) sekä välttämättömyysrakenne on tehtävä tai rakenne on pakko tehdä taas ilmaisevat suomessa dynaamista välttämättömyyttä, joka on usein kausaalista ja implikatiivista eli johtaa aina tulokseen (Palmer 1979:91-107; LaitinenL1992:185-199). Dynaamista modaalisuutta on nimitetty myös objektiiviseksi deonttiseksi modaalisuudeksi (LyonsJ1977). Englannissa dynaamista pakkoa ilmaisevat esimerkiksi verbit must ja have to, kykyä taas can tai be able to.
Lisätiedot
VISK2008 Dynaaminen modaalisuus on modaali-ilmausten tulkintavaihtoehto, joka ilmentää toiminnan olosuhteista aiheutuvaa pakkoa tai fyysistä kykyä toimia. Kyky tai pakko voi olla toimijan sisäistä (esim. Jaksan vielä valvoa) tai aiheutua ulkoisista oloista (esim. Meidän täytyy ehtiä viimeiseen junaan, Pidän loman heti kun mahdollista). Keskeisiä dynaamisen modaalisuuden ilmaisutapoja ovat modaaliverbit ja verbirakenteet sekä modaaliset adjektiivit. (» § 1554.)

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

VISK2008, LaitinenL1992, von WrightG1951, PalmerFR1979, LyonsJ1977

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.02.2019: Kielitiede:dynaaminen modaalisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:dynaaminen modaalisuus.)