Kielitiede:episteeminen modaalisuus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

episteeminen modaalisuus

episteeminen modaalisuus
Määritelmä esitetyn tiedon tulkinta mahdolliseksi, todennäköiseksi, varmaksi tai mahdottomaksi
Selite Episteeminen modaalisuus koskee puhujan uskoa, tietoa tai päätelmiä asiaintilan todenmukaisuudesta tai -näköisyydestä. Sitä ilmaisevat adverbit ja partikkelit (suomessa ehkä, kai, varmaan, englannissa maybe, probably, certainly jne.), modaaliverbit (suomessa esim. taitaa, saattaa, voi; täytyy, englannissa may, might, could; must) ja tietyt modukset, kuten suomessa potentiaali episteemisen mahdollisuuden ilmaisijana (lienee lähtenyt, aikonee lähteä).
Lisätiedot
VISK2008 Episteeminen modaalisuus on modaali-ilmausten tulkintavaihtoehto, joka ilmentää puhujan uskoa, tietoa tai päätelmiä asiaintilan mahdollisuudesta, todennäköisyydestä tai varmuudesta. Tyypillisiä ilmaisukeinoja ovat adverbit ja partikkelit, potentiaalimodus sekä modaaliverbit saattaa ja taitaa, esim. Hän lähtee ehkä ~ varmasti huomenna, Hän lähtenee huomenna, Hän saattaa lähteä huomenna. (» § 1556.) Ks. myös keskusteluntutkimuksen termiä episteeminen asenne.

Vieraskieliset vastineet

episteemo modaalibaSuomen romanikieli

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

LyonsJ1977, Allwood&al1980, JK2009, VISK2008, KarlssonF2004

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.02.2019: Kielitiede:episteeminen modaalisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:episteeminen modaalisuus.)