Oikeustiede:valtion metsät

Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

valtion metsät

valtion metsät
Määritelmä valtion omistamat metsät
Selite Valtion omistamat metsät sijaitsevat pääosin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Valtion metsämaa syntyi aikoinaan pääasiassa maasta, jota ei luettu kuuluvaksi kyliin. Valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus hallinnoi valtion omistamia metsiä. Valtion metsiä, kuten myös muita valtion omistuksessa olevia luonnonvaroja, on hoidettava, käytettävä ja suojeltava kestävästi ja tuloksellisesti. Lisäksi biologisen monimuotoisuuden suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen on otettava riittävästi huomioon metsien hoidolle, käytölle ja suojelulle asetettujen muiden tavoitteiden kanssa. Valtion metsiin sovelletaan metsälakia (1093/1996), joten tässä mielessä ne ovat oikeudellisesti samassa asemassa yksityismetsien kanssa. Aiemmin voimassa ollutta yksityismetsälakia (412/1967) sovellettiin ainoastaan yksityismetsiin. Valtio omistaa noin 35 % metsätalousmaan pinta-alasta, mutta parempikasvuisen metsämaan alasta valtion omistusosuus on pienempi. Luonnonsuojelualueet ovat pääosin valtion omistuksessa, minkä lisäksi valtio omistaa pääasiassa Pohjois-Suomessa sijaitsevat lakisääteiset luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet.
Lisätiedot
Kirjoittaja: Kimmo Huttunen

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.04.2018: Oikeustiede:valtion metsät. (Tarkka osoite: http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtion metsät.)