Oikeustiede:työsuojelutoimikunta

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

työsuojelutoimikunta

työsuojelutoimikunta
Definition työpaikalla toimiva, työnantajan ja henkilöstön edustajista kokoonpantu työsuojelun yhteistoimintaelin
Explanation Työsuojelutoimikunnan jäsenistä neljännes on työnantajan nimeämiä, näistä yhtenä työsuojelupäällikkö, ja kolme neljännestä on työntekijöiden ja toimihenkilöiden keskuudesta valittuja. Työsuojelutoimikunta perustetaan kahden vuoden toimikaudeksi työpaikoille, joilla henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään kaksikymmentä. Työsuojelutoimikunnan tehtävät ovat luonteeltaan lähinnä valmistelevia, eikä toimikunnalla ole suoranaisia päätösvaltuuksia. Se toimii työsuojeluasioiden neuvonpitoelimenä, perehtyy työpaikan turvallisuus- ja terveellisyysoloihin ja tekee niitä koskevia parannusehdotuksia, tutustuu työturvallisuuteen vaikuttaviin työpaikan suunnitelmiin ja antaa niistä lausuntoja sekä mm. suunnittelee ja järjestää työsuojelukoulutusta. Työsuojelutoimikunnan jäsenillä on oikeus saada vapautusta työsuojelutehtäviä varten ja korvausta menetetyistä ansioista.
Additional Information
Kirjoittaja: Jorma Saloheimo

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.9.2020: Oikeustiede:työsuojelutoimikunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:työsuojelutoimikunta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →