Oikeustiede:työsuojelupäällikkö

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

työsuojelupäällikkö

työsuojelupäällikkö
Definition työnantajan nimeämä henkilö, joka edustaa työnantajaa tämän ja henkilöstön välisessä työsuojelun yhteistoiminnassa työpaikalla
Explanation Työsuojelupäällikkönä voi toimia myös työnantaja itse. Samalla työpaikalla toimivat työnantajat voivat nimetä yhteisen työsuojelupäällikön. Työsuojelupäällikön tulee mahdollisuuksien mukaan olla työsuojeluun perehtynyt.

Työsuojelupäällikön velvollisuutena on ryhtyä toimiin työsuojelun yhteistoiminnan käynnistämiseksi (mm. työsuojeluvaalit) ja ylläpitämiseksi. Työsuojelupäällikön on perehdyttävä työsuojelumääräyksiin ja työpaikan turvallisuusoloihin sekä pidettävä yhteyttä työpaikan työsuojelutoimikuntaan ja -valtuutettuun. Hänen on annettava tarpeellisia tietoja ja tehtävä esityksiä työnantajalle työsuojeluasioissa.

Työsuojelupäälliköllä ei yhteistoimintahenkilönä ole työpaikan suojeluratkaisuja koskevia päätösvaltuuksia, eikä hänellä sen vuoksi ole myöskään vastuuta työpaikan turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Toisin on asian laita, jos työsuojelupäälliköksi nimetään – kuten on havaittu yhteistoiminnan vaikuttavuuden kannalta tehokkaaksi – henkilö, joka voi esimiesasemansa perusteella päättää myös työsuojelutoimien käytännön toteutuksesta.
Additional Information
Kirjoittaja: Jorma Saloheimo

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 31.10.2020: Oikeustiede:työsuojelupäällikkö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:työsuojelupäällikkö.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →