Oikeustiede:perusoikeuskollisio

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

perusoikeuskollisio

perusoikeuskollisio
Definition tulkintaproblematiikka, joka syntyy siitä, että eduskunnan perustuslakivaliokunnassa, muussa perusoikeussäännöksiä soveltavassa toimielimessä tai valtiosääntöoikeustieteellisessä tutkimuksessa arvioidaan kahden tai useamman perusoikeussäännöksen olevan jossakin konkreettisessa laintulkintatilanteessa keskenään ristiriitaisella tavalla sovellettavissa
Explanation Perusoikeuskollisio saattaa ilmetä eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvioidessa tietyn lakiehdotuksen valtiosäännönmukaisuutta, tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen muotoillessa perusoikeusjärjestelmään liittyvää päätöstään tai valtiosääntöoikeudellisessa tutkimuksessa. Ainakin näennäisesti tulkintaratkaisuun liittyy kahden tai useamman perusoikeussäännöksen soveltaminen seurauksin, että yhden perusoikeuden valinta ratkaisukriteeriksi on haitallinen toisen perusoikeuden toteuttamisen kannalta.

Erityisesti perustuslakivaliokunnan lausunnoista havaitaan, että tietyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen säännösmuotoilu saattaa olla sikäli ongelmallinen, että sen tulevaisuudessa ennakoitavissa oleva tulkinta tuomioistuimessa tai hallintoviranomaisessa voi olla perusteltu ja hyväksyttävä yhden perusoikeuden toteuttamisen näkökannalta, mutta toisaalta se saattaa rajoittaa tai vaarantaa jonkin toisen perusoikeuden toteutumista.

Perusoikeuksia ei ole kirjoitettu perustuslakiin hierarkkiseen järjestykseen. Kaikki perusoikeudet ovat tasaveroisia, joskin joidenkin perusoikeuksien sääntelyä voidaan tarkentaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä säädettävissä laeissa (lakivaraukset ja lakiviittaukset). Kollisiotilanteen ratkaisemisessa tulkintaa ohjaavat säännöt perusoikeuksien yleisistä rajoittamisedellytyksistä, ja perusoikeussäännösten tulkintavaikutuksista.

Kollisioproblematiikkaan liittyy se, että perusoikeudet on kirjoitettu toisistaan poikkeavin kielellisin ilmauksin, jotka viittaavat sitovuuden aste-eroihin.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.1.2020: Oikeustiede:perusoikeuskollisio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:perusoikeuskollisio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg
Property "Käsite" (as page type) with input value "Oikeustiede:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.