Oikeustiede:peittämisperiaate huutokaupassa

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

peittämisperiaate huutokaupassa

peittämisperiaate huutokaupassa
Definition peittämisperiaate tarkoittaa sitä, että kiinteistön huutokauppamyynti tapahtuu vain, jos tarjottu kauppahinta peittää täytäntöönpanokulut ja myyntimaksun sekä sellaiset etuoikeussaatavat ja muut etuoikeudella olevat oikeudet, joilla on parempi etuoikeus kuin hakijan saatavalla
Explanation Peittämisperiaate jäsentyy käytännössä alimman hyväksyttävän tarjouksen määräytymiseksi. Alimmalla hyväksyttävällä tarjouksella suojataan kiinteistön huutokaupassa hakijan saatavaa paremmalla etuoikeudella olevia vaateita, joiden tulee peittyä tarjouksesta. Alin hyväksyttävä tarjous on merkittävä asianosaisluetteloon. Jos hakija on etuoikeudeton velkoja, alimpaan hyväksyttävään tarjoukseen kuuluvat kaikki etuoikeussaatavat.

Hakijaa suojataan hakijan kielto-oikeudella. Hakijaa saa kieltää myynnin, jollei hänen oma etuoikeussaatavansa peity kokonaan kauppahinnasta. Alin hyväksyttävä tarjous määräytyy asianosaisluetteloon merkittyjen määrien perusteella.

Alin hyväksyttävä tarjous on sopimuksenvarainen. Siitä voidaan ulosottokaaren säännöksen nojalla poiketa, jos poikkeamisesta sopivat velallinen ja kaikki ne velkojat ja oikeuden haltijat, joiden oikeuteen asia vaikuttaa.

Jos kiinteistöstä on ennen myyntiä kannettu vuokra- tai muuta tuloa, tämä tilitetään velkojille samassa etuoikeusjärjestyksessä kuin itse kiinteistön kauppahinta.

Peittämisperiaate jakaa siten velkojat ja muut oikeudenhaltijat kahteen ryhmään. Ne velkojat ja oikeudenhaltijat, joiden saatavat tai oikeudet sisältyvät alimpaan hyväksyttävään tarjoukseen, ovat turvassa huutokaupan oikeuksia lakkauttavalta vaikutukselta. Alimman hyväksyttävän tarjouksen ulkopuolelle jäävät menettävät oikeutensa saada maksu kiinteistön arvosta, jos tarjottu kauppahinta ei riitä peittämään heidän saataviaan.

Ne käyttöoikeudet, jotka sisältyvät alimpaan hyväksyttävään tarjoukseen, pysytetään voimassa. Sen sijaan muihin käyttöoikeuksiin sovelletaan vaihtoehtoista tarjoamista.

Jos korkein tarjous joudutaan hylkäämään alimman hyväksyttävän tarjouksen perusteella, järjestetään uusi myynti, paitsi jos hakija sen kieltää.
Additional Information
Kirjoittaja: Jarno Tepora

Related Concepts

Sources

Linna&Leppänen2007, s. 577-579, Tepora&al2010, s. 459

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.7.2020: Oikeustiede:peittämisperiaate huutokaupassa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:peittämisperiaate huutokaupassa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg