Oikeustiede:palvelumaksu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

palvelumaksu

palvelumaksu
Definition viranomaiselle maksettava rahasuoritus, jota vastaan maksaja saa viranomaiselta laissa määritellyn palvelun valtion taholta (esimerkiksi maksu luotsauspalveluista) määritellään palvelumaksuksi
Explanation Valtio kerää varat toimintoihinsa pääasiassa *veroina*. Maksusääntelyä lailla koskevat verosta säätämisestä (PeL 81.1 §) poikkeavat, joustavammat sääntelyt (maksun suuruutta ei määritellä suoraan lakitekstissä). Palvelumaksusta säätämisen valtiosääntöoikeudellinen problematiikka suhteessa verosta säätämiseen muodostuu siitä, että on suoritettava rajankäynti siitä, kuinka laajoja toimivaltuuksia voidaan delegoida lakia alemmille säädöstasoille. Samankaltainen problematiikka liittyy rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen (perustuslain 8 §, sääntelytarkkuusvaatimus) välityksin rangaistuksen luontoisiin, maksu-nimisiin rahasuoritusvelvoitteisiin.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 13.11.2019: Oikeustiede:palvelumaksu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:palvelumaksu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg