Oikeustiede:lainsäädäntövallan delegointi

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

lainsäädäntövallan delegointi

lainsäädäntövallan delegointi (luo nimityssivu)
Määritelmä säädösvallan siirto lailla alemmille säädöstasoille käytettäväksi pääosin tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai ministeriön asetuksin, mutta erityisen rajoitetusti myös viranomaisen antamin viranomaissäädöksin.
Selite Perustuslain 3.1 §:n mukaan lainsäädäntövalta kuuluu eduskunnalle. Tähän säädösvaltaan kuuluu osana se, että perustuslain 80 §:ssä säädetyin edellytyksin eduskuntalakiin voidaan ottaa lainsäädäntövallan delegointia, l. siirtämistä alemmille säädöstasoille koskeva säännös. Lainsäädäntövaltaa siirretään ensisijassa valtioneuvoston asetuksin käytettäväksi. Lainsäädäntövallan jatkosiirtäminen l. subdelegaatio on sallittua vain, jos siitä erikseen säädetään delegoivassa laissa.

Lainsäädäntövallan delegoinnin tavoitteena on mahdollistaa nopea, osin teknisluontoinen norminantovallan käyttö muuttuvissa oloissa. Kansallisen oikeusjärjestyksen perusrakenteessa tietyn yhteiskunnallisen ilmiön ja siihen liittyvän lainsäädäntötavoitteen keskeiset osat säännellään lakitasossa eli eduskuntalailla. Niillä aloilla, joilla sääntelyn yksityiskohtiin saatetaan tarvita nopeasti muutoksia, tämä toteutetaan delegoivan lain sisältämin säädöksenantovaltuuksin (lainsäädäntövallan käyttö termin laajassa merkityksessä). Delegoiva säännös on kirjoitettava täsmällisesti, eli delegointi ei voi olla epämääräisellä tavalla avoin tai ylimalkainen. Ihmisten oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lakitason säännöksin.

Lainsäädäntö- l. norminantovallan siirto kansainvälisoikeudelliselle tasolle on toteutettavissa 2/3 enemmistöpäätöksin Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävänä toimivaltasiirtona (PeL 94.2 ja 95.2 §).
Lisätiedot
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

LähikäsitteetAlaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Oikeustiede:lainsäädäntövallan delegointi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:lainsäädäntövallan delegointi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg