Oikeustiede:oikeusturvavaliokunta

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

oikeusturvavaliokunta

oikeusturvavaliokunta
Definition eduskunnan perustuslakivaliokuntaa luonnehditaan valtiosääntöoikeudellisessa kirjallisuudessa oikeusturvavaliokunnaksi, koska valiokunta ohjaa lausunnoillaan muita valiokuntia muuttamaan säädöstekstiä täsmällisemmin yleistä oikeusturvavaadetta toteuttavaksi
Explanation Perustuslakivaliokunnan lausunnoissa arvioidaan käsillä olevaa hallituksen esitystä laajemmin, kuin mitä pelkkä lakiehdotuksen perustuslainmukaisuusarviointi edellyttäisi. Valiokunta kirjaa lausuntoihinsa muille valiokunnille sinänsä päätehtäväänsä kuuluvaan perustuslainmukaisuuden valvontaan liittyvien kannanottojen lisäksi tarkennus- ja täsmennysehdotuksia mietintövaliokunnan käsiteltävänä olevaan lakiehdotukseen. Lausunnoissa kuvataan usein säännösvaihtoehtoja, jotka toteuttaisivat ihmisten oikeusturvaa laajemmin tai paremmin kuin mitä hallituksen lakiesityksessä on tarkoitettu. Tällaiset kannanotot ovat suositusluontoisia ehdotuksia lakiehdotusta käsittelevälle erikoisvaliokunnalle.

Valiokunnan ehdottamien oikeusturvaa koskevien parannusehdotusten noudattaminen ei ole ns. säätämisjärjestysseikka, eli ehto lain säätämiselle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunta määrittelee erikseen ja asiaa korostaen lausunnon loppuponnessa sellaiset kohdat lakiehdotuksesta, jotka se katsoo perustuslain vastaisiksi ja joiden korjaaminen siksi on ehto tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käyttämiselle.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.6.2020: Oikeustiede:oikeusturvavaliokunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeusturvavaliokunta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg